Otázka: Ktorú vlastnosť potrebujem najviac?

Sri Chinmoy: Vlastnosťou, ktorú potrebuješ najviac a ktorú každý potrebuje najviac, je vďačnosť. Každý hľadajúci bez výnimky potrebuje jednu konkrétnu vec, a tou je vďačnosť. Ako si túto vlastnosť rozvinieš? Nie tým, že sa budeš pozerať do vzdialenej minulosti, aby si videla svoj kamenný život, rastlinný život a zvierací život. Dokonca aj v ľudskom živote, ktorý je celkom dobrý — čím si bola v minulosti? Uzlíkom túžob, uzlíkom žiarlivosti, uzlíkom neistoty a uzlíkom klamstiev. A čím si sa stala teraz? Si rovnakým himalájskym klamstvom? Vôbec nie. Teraz si v pravde, z pravdy a pre pravdu. Čo ti umožnilo cítiť, že si v pravde, z pravdy a pre pravdu, alebo pre najvyšší život? Odpoveďou je tvoj vnútorný plač. A kto ti dal tento vnútorný plač? Boh.

Čo dáš Bohu, keď ti dal toľko vnútorného plaču? Môžeš dať to, čo považuješ za najlepšie. To, čo Boh považuje za najlepšie pre teba, je Jeho Súcit. Vďaka Jeho Súcitu si prijala duchovný život. To, čo by si mala považovať za najlepšie, aby si Mu za to dala, je tvoja vďačnosť. Tvoja vďačnosť je tvoja úplne najlepšia vlastnosť, takže Mu daj svoju vďačnosť. Čím viac vďačnosti Mu dáš, tým viac budeš schopná od Neho prijať.