Otázka: Čo by som mala robiť, aby som dokázala prijať čo najviac?

Sri Chinmoy: Každá vlastnosť má určitý spôsob, ako ju môžeme prijať. Ak povieš: „Čo by som mala robiť, aby som prijala čo najviac mieru?” poviem ti jednu vec. Ak sa ma spýtaš, čo by si mala robiť, aby si prijala svetlo alebo silu, alebo akúkoľvek božskú vlastnosť, poviem ti niečo iné, pretože všetky veci nemôžeme prijať rovnako. Ak chceš mať silné ramená, musíš robiť cviky na ramená. Musíš si určiť, ktoré miesto chceš najviac posilniť. Ktorú vlastnosť by si chcela prijať najviac?