Otázka: Ako môžem prejaviť svoje duchovné meno?

Sri Chinmoy: Najprv si musíš svoje meno uvedomiť. Tvoje meno a moje meno majú rovnaký význam. Iba v mojom prípade, moja rodina pridala ,moy’, čo znamená ,plný’. Tvoje meno je Chetana, čo znamená ,vedomie’. Moje meno je Chit, čo tiež znamená ,vedomie’. ,Moy’ znamená ,plný’ a spolu je to Chinmoy.

Ja som splnil svoju úlohu tým, že som svoje meno realizoval a prejavil. Ako? Tým že som vnútorne, úprimne a neustále po celé roky plakal. Ak tiež budeš takto plakať, aj ty sa staneš plne vedomou. Dokiaľ nebudeš plne vedomá, je nemožné, aby si si uvedomila význam svojho mena.

Vedomie sa šíri do celého vesmíru. Koľkokrát za deň alebo za týždeň, či dokonca za mesiac si uvedomuješ význam tohto dôležitého mena? Niekedy prejdú mesiace, a ty si svoje meno neuvedomíš. Takto sa mnohí — takmer všetci žiaci — nesnažia pamätať si, a to už nehovorím o tom, že by si uvedomovali význam svojho duchovného mena, ktoré dostali. Zabúdajú, že to nie je iba meno.

Predtým si mala jedno meno a teraz máš iné. Ale nie je v tom žiadny rozdiel, pokiaľ si vedome nepamätáš význam svojho nového mena. Predtým si sa volala Loren. Ale medzi Loren a Chetana nie je žiadny rozdiel, pokiaľ vedome necítiš, že Chetana nie je iba ďalšie meno. Musíš považovať svoje duchovné meno za dôležité, ináč ti nepomôže.

Ak budeš považovať za dôležitú formu, jedného dňa budeš schopná považovať za absolútne dôležitú aj jej podstatu. Tvoje duchovné meno a tvoja duša sú ako chrám a svätyňa. Ak si nevážime chrám a nestaráme sa oň, svätyňa sa začne rozpadávať. Svätyňa je význam mena Chetana, čo je najdôležitejšia vlastnosť tvojej duše, a slovo Chetana je chrám. Ak nemyslíš na chrám, ako budeš myslieť na svätyňu vo vnútri toho chrámu? Takže keď povieš ,Chetanaʻ, alebo keď to povie niekto iný, okamžite mysli na chrám. Podstatou tohto dušeplného mena je svätyňa. Keby nebol chrám, svätyňu by zničili nepriateľské sily. Ale ak si budeš pamätať, že máš chrám, ktorým je ,Chetanaʻ, potom si budeš pamätať aj to, že vo vnútri je svätyňa, ktorá je podstatou alebo stelesnením toho slova. Takto forma a duch idú spolu.