Otázka: Ako by mali rodičia spolupracovať pri výchove detí?

Sri Chinmoy: Ako som už spomenul, rodičia by si mali plniť svoje povinnosti. Čokoľvek musí urobiť otec, mal by to robiť radostne, dušeplne, oddane, neúnavne a bezpodmienečne. Čokoľvek musí urobiť matka, tiež by to mala robiť radostne, dušeplne, oddane, neúnavne a bezpodmienečne. To je jediný spôsob, ako deti správne vychovať.