Otázka: Aká je zodpovednosť rodičov za formálne vzdelanie detí?

Sri Chinmoy: Rodičia musia prevziať plnú zodpovednosť za formálne vzdelanie detí. Musia poslať deti do školy. Musia venovať pozornosť štúdiu, vonkajšiemu správaniu a vnútornému rastu svojich detí. Deti nesmieme nechať samé. Rodičia by mali v každom okamihu prejavovať značný záujem o dobro svojich detí. V ranom detstve musia rodičia hrať veľmi dôležitú úlohu. Deti sú ako malé stromčeky alebo rastlinky. Rodičia sa o ne musia správne starať a chrániť ich, až kým nenarastú na veľké a silné stromy.