Otázka: Akú zodpovednosť má otec pri výchove detí?

Sri Chinmoy: Otec je zodpovedný za to, aby deťom odovzdal svoje vedomosti a múdrosť a priniesol im posolstvo šíreho sveta. Malá rodina nie je všetko; existuje aj veľká rodina. Matka dáva všetku svoju lásku, dôvernosť a náklonnosť. Otec to robí tiež, ale okrem toho prináša svojim deťom aj posolstvo vonkajšieho sveta. Matka robí tú malú rodinu sladkou, sladšou, najsladšou a otec približuje deťom vonkajší svet. Ukazuje im, že je aj iný svet, ktorý musia začleniť do svojho malého sveta, alebo že ten malý svet musí byť neoddeliteľnou súčasťou veľkého sveta.