Otázka: Čo je povinnosťou matky pri výchove detí?

Sri Chinmoy: Povinnosťou matky je naučiť deti, ako sa modliť, ako byť jednoduché, úprimné a milujúce. Týchto niekoľko vecí by matka mala považovať za svoju svätú povinnosť pri výchove detí.