Otázka: Aký je najlepší postoj k výchove detí?

Sri Chinmoy: Najlepší postoj k výchove detí je vedenie, súcit, odpúšťanie a vedomá jednota.