Otázka: Kedy by ľudia nemali mať deti?

Sri Chinmoy: Ľudia by nemali mať deti, keď nemajú dobrý vzťah, keď nie sú pevne zakotvení v duchovnom živote, a keď to nie je Vôľa Absolútneho Najvyššieho.