Otázka: Aký by mal byť postoj manžela k manželke a naopak?

Sri Chinmoy: Manžel aj manželka by mali cítiť, že manžel je Boží syn a manželka je Božia dcéra. Boh je zároveň Otcom aj Matkou. Zdrojom je Boh-Otec a Boh-Matka, a oni sú Božie deti. Mali by hrať svoje úlohy v Božej kozmickej hre oddane a dušeplne.