Otázka: Máte nejaké odporúčania, ako riešiť spory a nedorozumenia v duchovnom manželstve?

Sri Chinmoy: Iba neustála modlitba za mier mysle a za to, aby duša vyšla do popredia a zväčšila sa schopnosť srdca milovať všetko, môže vyriešiť všetky nedorozumenia a spory.