Otázka: Aký je správny postoj človeka s rodinou k peniazom a majetku?

Sri Chinmoy: Človek, ktorý sa stará o rodinu, musí brať peniaze ako materiálnu silu, ktorú má božsky použiť. Silu peňazí by sme nemali používať na to, aby sme vládli druhým, ale na to, aby sme pokryli svoje životné potreby. Túto silu musíme používať rozvážne, oddane a napĺňajúco. Peniaze majú značnú silu, ale závisí na každom človeku, či je to dobré alebo zlé. Môžeme ich použiť božsky alebo nebožsky. Ak použijeme peniaze správne, je to božský dar; ak ich použijeme nesprávne, je to skutočná kliatba.