Otázka: Existuje nejaká duchovná disciplína, ktorá pomáha vytvoriť harmóniu v manželstve? Ak áno, akú disciplínu by ste odporúčali?

Sri Chinmoy: Áno, vždy by mala byť nejaká duchovná disciplína. Samotná duchovná disciplína umožní hľadajúcim mať vo svojom manželstve harmóniu. Čistota v myslení a v činoch, trpezlivosť tak vo vnútornom, ako aj vo vonkajšom živote, a stále žiť viacej v milujúcom srdci než v pochybujúcej mysli — to je duchovná disciplína, ktorá môže manželstvu pomôcť.