Otázka: Aké sú nevyhnutné predpoklady pre manželstvo, v ktorom sa obidvaja partneri duchovne rozvíjajú?

Sri Chinmoy: Vzájomná viera, vzájomná láska, vzájomná obetavosť a vzájomné sebadávanie sú potrebné pre úspešné duchovné manželstvo.