Otázka: Máte pocit, že v manželstve je vernosť nevyhnutná, a ak áno, prečo?

Sri Chinmoy: Vernosť má v manželskom živote nesmierny význam. Ak nejaká bytosť v procese evolúcie prišla do ľudského kráľovstva, potom tento človek musí plniť požiadavky ľudského kráľovstva. Každá ríša má svoje vlastné pravidlá a predpisy. Kráľovstvo rastlín a kráľovstvo zvierat majú svoje vlastné pravidlá a predpisy. Podobne, aj ľudské kráľovstvo má svoje vlastné pravidlá a predpisy. Ak chce niekto zostať v ľudskom kráľovstve, potom je manželská vernosť z duchovného hľadiska nanajvýš dôležitá.