Otázka: Akú úlohu má v duchovnom manželstve sex?

Sri Chinmoy: Dvaja hľadajúci, ktorí prijali duchovný život a ktorí chcú neustále robiť pokrok, musia pomaly a vytrvalo prečisťovať svoj nižší vitál. Je to pomalý, neustály, osvecujúci a presvedčivý proces. Postupne je možné premeniť fungovanie nižšieho vitálu na vnútornú a hlbšiu extázu.