Otázka: Prečo máte pocit, že manželstvo je možné zlúčiť s duchovným životom?

Sri Chinmoy: Manželstvo v nejakom konkrétnom prípade môže a nemusí byť zlučiteľné s duchovným životom. Každý jednotlivec sa musí rozhodnúť, či je manželstvo zlučiteľné s jeho či jej duchovným životom alebo nie. Vôbec nie je povinné, aby hľadajúci vstúpil do manželstva. Úplne to závisí od toho človeka. Keď povieme, že manželstvo je možné zlúčiť s duchovným životom, môže to byť v niektorých prípadoch veľmi vzdialené od pravdy. Je to konkrétny hľadajúci, kto sa musí rozhodnúť, či manželstvo a duchovný život môžu a majú ísť spolu v jeho či jej prípade.

V dobrom manželstve sa dve oči okamžite stávajú štyrmi očami, dve ruky sa stávajú štyrmi rukami. Všetko sa zdvojnásobí: sila, vedomie, skutočnosť, božskosť, všetko. V zlom manželstve sa všetko zoslabí. Objaví sa sklamanie a nakoniec veľmi nemilosrdne zohrá svoju úlohu zničenie. Neexistuje pravidlo, či niekto v duchovnom živote má vstúpiť do manželstva alebo nie. Úplne to záleží na rozhodnutí tej duše. Niektoré duše majú pocit, že v manželstve budú schopné robiť rýchlejší pokrok, zatiaľ čo iné duše cítia, že manželstvo bude prekážkou ich duchovného pokroku. Boh a jednotlivé duše sa musia rozhodnúť, nie ľudská myseľ.