Otázka: Aký by mal byť postoj človeka s rodinou k práci vo svete?

Sri Chinmoy: Postoj človeka, ktorý sa stará o rodinu, by mal byť všetko milujúci, všetkému slúžiaci a všetko osvecujúci. Človek s rodinou by mal cítiť, že vonkajší svet je iba rozšírením jeho alebo jej vlastného sveta; nie je oddelený od jeho sveta. Človek s rodinou by mal cítiť, že nekonečný svet a svet, ktorý on sám stelesňuje či predstavuje, musia kráčať spolu. Mikrokozmos a makrokozmos, konečné a nekonečné musia ísť spolu.