Skutočnosť vnútorného sveta

Keď spievam, alebo hrám na hudobný nástroj, nezáleží na tom, ako zle hrám alebo spievam, nezáleží na tom, koľko chýb urobím, moja realizácia zostáva rovnaká. Keď hrám, niektorí žiaci sa vnútorne smejú a iní jednoducho zaspia. Ale mali by ste si uvedomiť, že kedykoľvek robím niečo vo vonkajšom svete, niekoľko ďalších vecí sa deje vo vnútornom svete. Vždy, keď robím niečo významné pre ľudstvo, kozmickí bohovia a duchovní Majstri najvyššieho rádu to prichádzajú oceniť. Ja som ich brat, som s nimi zjednotený. Keď niečo robím, prichádzajú, aby ma ovenčili.

Ale čo mám robiť s ľudskými bytosťami, ktoré žijú vo svete neistoty, nečistoty a žiarlivosti? Mám ich brať ako skutočnosť a vnútorný svet ako sen? Alebo ich mám považovať za sen a vnútorný svet za skutočnosť? Vnútorný svet je pre mňa oveľa skutočnejší. Keď sa na vás pozerám, vidím vo vás Najvyššieho, ale vidím aj ľudskú nedokonalosť. Vidím to skutočné vo vás a zároveň aj niečo iné, čo nie je skutočné. Vidím božské a ľudské. Vo vnútri každej ľudskej bytosti je ten istý Najvyšší, ale vo vonkajšom prejavení je to úplne inak.