Prvá časť — desať božských tajomstiev

Zázraky1

Vo vonkajšom svete je zázrak čosi neobvyklé, čo fascinuje ľudské v nás. Vo vnútornom svete je zázrak bežným zážitkom skutočnosti. Každý zázrak vo vonkajšom svete vytvára úžasný zmätok v ľudskej mysli. Fascinuje myseľ, ale zároveň nás odvádza od duchovnej skutočnosti. Ale vo vnútornom svete je každý takzvaný zázrak len príhodou, nevyhnutnosťou, aby sa vonkajší život mohol prebudiť, zdokonaliť a naplniť bez toho, že by sme sa stali obeťou pochybností, strachu, sklamania a nečistoty. Nie je ani jediný deň, kedy by som nerobil stovky zázrakov vo vnútornom svete. Ale keď robím niečo priamo a okamžite vo vonkajšom svete, stáva sa to prekvapením, niečím fantastickým, čo môže vyvolať problémy. To je jedno tajomstvo.


TDS 1-10. 6. mája 1976, počas oslavy narodenín požiadal D. Sri Chinmoya, aby odhalil niekoľko svojich vnútorných tajomstiev, ktoré by pomohli žiakom. Nasledujúce riadky sú odpoveďou Sri Chinmoya na túto žiadosť.