Neistota a sebauspokojenie

Vždy hovorím, že neistota je veľmi zlá. Prečo by ste mali byť neistí? Jednota je jedinou skutočnosťou. Ten, kto si vytvoril jednotu s Bohom, nemá žiadnu neistotu. Ale pokiaľ si hľadajúci túto jednotu nevytvorí, musí byť veľmi opatrný. Vždy si musí pamätať, že sem prišiel preto, aby sa stal dokonalým nástrojom Boha. Ak sa nestane dokonalým nástrojom a nebude tešiť Boha Jeho vlastným Spôsobom, naplnenie Majstrovej misie zostane veľmi vzdialené. Každú hodinu a každý deň by si mal pomyslieť: „Chcem sa stať dokonalým nástrojom.” Aj keď si ho vo vonkajšom svete veľmi vážia, nemal by mať pocit sebauspokojenia. Ak bude spokojný, nebudete sa usilovať byť lepším a nebude robiť žiadny pokrok.

Boh v každej chvíli prekonáva Sám Seba. Našou úlohou v Božej kozmickej Hre je vedieť, že potrebujeme dokonalosť, a potom sa o dokonalosť usilovať — o najvyššiu dokonalosť, ktorá neustále prekonáva sama seba. Ak sa cítime neistí, pretože sme ešte nedosiahli svoj cieľ a ešte stále sme nedokonalí, tento druh neistoty nám pomáha. Sme nedokonalí a vieme to, ale v žiadnom prípade sa nesnažíme zvýšiť neistotu ostatných ľudí. Ak máme takýto druh neistoty, budeme sa snažiť každý deň robiť pokrok, až kým sa nestaneme dokonalými nástrojmi Boha. Takýto pocit neistoty nám pomáha. Keď sa cítime zle, pretože realizácia Boha je nám stále veľmi vzdialená, naším ďalším krokom bude úsilie robiť pokrok.

Niektorí žiaci sú so sebou spokojní, pretože odo mňa dostávajú vonkajšiu pozornosť. Ale dokonalosť od nich zostane na míle vzdialená, ak nebudú ustavične zvyšovať svoju túžbu po sebazdokonalení.