477

Každú myšlienku
mojej mysle o mieri
si uchovávam vo svojom srdci
vďačnom Bohu.