478

Jediný Súcitný Pohľad Boha,
je univerzálnym kľúčom,
ktorý odomyká a odstraňuje
všetky problémy mojej mysle.