Sedemdesiatsedemtisíc stromov služby, časť 1

Návrat na bsah

1

Môj Pane,
prikázal si mi,
aby som Ti ponúkol
sedemdesiatsedem tisíc stromov služby.
Poslúchnem Tvoj absolútny Príkaz.

2

Moje srdce
je jedným z mojich domovov,
ale jediným Domovom môjho srdca
je Boh.

3

Aby som uvidel Božiu Tvár,
musím najprv prehltnúť
nektárový Prach
Božích Nôh.

4

Aby som uvidel Božie Oko,
musím sa najprv stať
Srdcom Boha.

5

Plač zeme stúpa,
ale skôr než sa dotkne Oka Nebies,
vráti sa.

6

Úsmev Neba zostupuje,
ale skôr než pocíti srdce zeme,
vráti sa.

7

Moje srdce vďačné Bohu
je extázou dúhového tanca
mojej duše.

8

Môj Pane Najvyšší,
urýchli zrodenie
môjho vďačného srdca.

9

Dnes sme ja a moje srdce
nesmierne šťastní,
pretože vidíme, ako balón ega mojej mysle
veľmi rýchlo stráca svoju výšku.

10

Môj Milovaný Najvyšší,
nechcem sa stať
počítačovou mysľou.
Chcem sa stať iba
putom oddanosti.

11

K úprimnej mysli
je dlhá cesta.
K čistému srdcu
je dlhšia cesta.
K božskému životu
je najdlhšia cesta.

12

Keď myseľ neašpiruje,
stáva sa obeťou
ničivých a škodlivých myšlienok.

13

Pre myseľ nie je vôbec ťažké
postaviť sa zámerne
proti Bohu.

14

Ó, moja myseľ,
ako dlho sa budeš tešiť
zo svojich chabých argumentov
voči Božiemu súcitnému Oku?

15

Avatár je ten,
kto prijíma od samotného Boha
dych, ktorý očisťuje svet.

16

Avatár je ten,
kto prijíma od samotného Boha
ruky, ktoré zachraňujú svet.

17

Avatár je ten,
komu samotný Boh hovorí
tajomstvá, ktoré osvecujú svet.

18

Avatár je ten,
kto prijíma od samotného Boha
Božie vlastné Sny
pre úplné prejavenie Boha
tu na zemi.

19

Avatár je ten,
kto sa rád skloní
pod ťarchu starostí sveta.

20

Trvalá spokojnosť
spočíva len
v koreňoch viery.

21

Podozrievavá myseľ
a múdre srdce
sa nikdy nemôžu priateľsky dohodnúť.

22

Môj Pane,
naozaj vidíš a cítiš,
ako moje chvejúce sa srdce,
po Tebe žalostne vzlyká?

„Dieťa moje, vidím, cítim,
a považujem ho
za Svoje úplne vlastné!“

23

Každý deň s duchovným Majstrom
je pre žiaka
život zachraňujúcou
a život formujúcou príležitosťou.

24

Každý deň skladá môj Pán
skúšku môjho sklamania.
Každú noc skladá môj Pán
skúšku môjho hnevu.

25

Ó, hľadajúci Boha,
ako môžete byť takí hlúpi,
že si neuvedomujete,
že každá úloha daná Bohom
je pre vás zlatou príležitosťou,
ako urýchliť vašu cestu k Bohu?

26

Ó hľadajúci,
tvoja duša je vo veľkých rozpakoch,
keď ťa má predstaviť Bohu.

27

Ó hľadajúci,
je mi ťa nesmierne ľúto!
Celý tvoj život sa stal
nádobou starostí mysle.

28

Chcem sa stať
krásou a vôňou
svojho disciplinovaného života.

29

Ak v tvojom duchovnom živote
chýba úprimnosť,
potom budeš kráčať
smerom k NIČOMU.

30

Nech sa moja láska k Bohu
začne prejavovať
naplno.

31

Už viac nedovolím
hadovi pokušenia,
aby poštípal môj život.

32

Vždy nechám svoje oči,
aby sa kochali
na Božích lotosových Nohách.

33

Keď mám hlbokú meditáciu,
cítim, že môj život rozkvitá
ako rajský strom.

34

Moje bezsenne odovzdané srdce
je oficiálnym sídlom
Spokojného Oka môjho Pána.

35

Na dosiahnutie Božieho Paláca
nepotrebuješ vonkajšieho sprievodcu,
ale vnútorný plač.

36

Ašpirácia sa stáva sklamaním,
keď chceme naplniť svoj život
svojím vlastným zúfalým spôsobom.

37

Každé pravidlo
pripúšťa výnimky
ak je to úplne nevyhnutné.

38

Keď je naše odovzdanie úplné,
sme schopní lietať
meteorickou rýchlosťou ašpirácie.

39

Prehlasuješ sa
za múdreho hľadajúceho.
Ako je teda možné, že stále žiješ
v džungli túžob svojej mysle?

40

Vulkán ašpirácie jeho srdca
zničil most
medzi jeho mysľou
a vitálnym svetom.

41

Nemaj obavy,
môj hľadajúci priateľ,
Boh ti nepovedal,
že si dokončený produkt.

42

Každú noc prichádza moja duša
a hovorí môjmu srdcu,
aby spalo na poli
kvetinových snov.

43

Boh je na mňa veľmi hrdý,
pretože som sa úplne stratil
vo svojom vďačnom srdci.

44

Hovoríš, že si získal
zdroj novej nádeje.
To znamená, že Boh sníva
cez tvoje nové sny.

45

Božie Súcitné Oko zasiahlo
a zabránilo tomu,
aby potreboval operáciu mysle.

46

Moja duša s láskou a súcitom
žiada moje srdce,
aby sa presťahovalo
do krajiny Božieho Uspokojenia.

47

Beda, prečo nedovolím Bohu,
aby vlastnoručne vytváral môj život
centimeter po centimetri
podľa Svojho sladkého Potešenia?

48

Úplne som stiahol vernosť
zo svojej pochybujúcej mysle.
Všetka moja vernosť teraz odišla
do môjho ašpirujúceho srdca.

49

Dokonca aj keď spievaš modlitbyplné piesne
imaginárnemu publiku,
tvoja duša je na teba
nesmierne hrdá.

50

Ak úprimne miluješ tento svet,
potom nie je potrebný žiadny dôkaz.
Ale pokiaľ tento svet vôbec nemiluješ,
potom žiadny dôkaz nebude dostatočný.

51

Niektorí zastávajú názor,
že prejavenie Boha
nie je možné,
zatiaľ čo iní si myslia,
že prejavenie Boha
je vzdialenou možnosťou.
Avšak ďalší si myslia, že prejavenie Boha
je živou skutočnosťou.
Ja patrím hrdo a šťastne
do poslednej kategórie.

52

Moje srdce milujúce dokonalosť
je osobným tajomníkom
Boha.

53

Nádej mojej mysle
prichádza a odchádza,
ale sľub môjho srdca
ma nikdy neopustí.

54

Pravda, chcem byť hovorcom Boha,
ale nekonečne viac
chcem byť hľadajúcim Boha.

55

Boh chce,
aby úplne každé ašpirujúce srdce
bolo oltárom univerzálneho mieru.

56

Boh chce, aby som bol cestujúcim
v Jeho vlastnom Vlaku,
a Sám ma chce vziať
do Svojej Stanice absolútnej Dokonalosti.

57

Mám tri miesta na meditáciu:
meditujem vo svojej mysli,
ktorá hľadá Boha.
Meditujem vo svojom srdci,
ktoré túži po Bohu.
Meditujem vo svojom živote,
ktorý slúži Bohu.

58

Veľmi výnimočné duše
milujú a oceňujú
Boží veľmi jednoduchý Život.

59

Nedovoľ,
aby šípy tvojej úzkosti
zničili kvety
tvojho ašpirujúceho srdca.

60

Tvoja slepá, napodobňujúca myseľ
môže spôsobiť,
že tvoj život bude plný tragédií.

61

Moje tiché srdce
umlčalo
pýchu hlasného reproduktora
mojej mysle.

62

Pravý hľadajúci Boha
sa pri každom nádychu
môže tešiť z božskej symfónie.

63

Vidím, ako sa v každom údere
môjho srdca.
rodí dušeplná pieseň.

64

Nech môj život nesplnených túžob
zapadne
so zapadajúcim slnkom.

65

Nech sa nádeje fontány mojej duše
nikdy nestanú
plačúcim srdcom.

66

Boh prijíma všetkých hľadajúcich s radosťou, dokonca aj tých, ktorí k Nemu prichádzajú v úplne poslednej chvíli. ```

67

Sila sľubu
pozitívnej myšlienky
je nesmierna.

68

Len počúvaj okúzľujúci šepot
svojej duše.
Ľahko môžeš zvrhnúť
svojho vládcu – myseľ.

69

Dušeplná nádej
a krásny sen
žijú spolu.

70

Božiu nádej v záhrade svojho srdca
si cením a vážim nekonečne viac,
než si cením a vážim
čokoľvek iné.

71

Život zbiera
usmievajúce sa piesne
Nekonečnosti.

72

Smrť zbiera
smutné príbehy
Večnosti.

73

Smrť a zničenie mysle
môže nastať vtedy,
keď sa hľadajúci stane
srdcom vďačným Bohu.

74

Váhanie si nielen podvedome,
ale dokonca aj vedome
vyberá tú najdlhšiu cestu.

75

Ak máš ako hľadajúci
skrátenú pracovnú dobu,
potom Boha nikde neobjavíš.

76

Iba úplný hlupák
si môže hovieť
vo vymyslených starostiach a obavách
budúcnosti.

77

Bezvýhradne dôverujem hľadajúcim mieru,
pretože viem, že jedného dňa
prinesú mier.

78

Keď sa vnútorne stanem
úprimným hľadajúcim Boha,
Boh ma navonok zmení
na hľadajúceho pravdy.

79

Každé ašpirujúce srdce
a každý zasvätený život
je výlučne Božou Zodpovednosťou.

80

Boh pozýva na spoločný obed len tých,
ktorí si vytvorili
skutočný hlad po Bohu.

81

Nikdy nesmiem dovoliť,
aby moje kvety snov o prejavení Boha
zvädli.

82

Tvoja hlúposť nepozná hraníc!
Spoliehaš sa na slzy neistoty
svojho srdca.

83

Myseľ robí všetko zle.
Úbohé srdce sa za myseľ
neustále ospravedlňuje!

84

Ó, moja myseľ,
je najvyšší čas,
aby si odbočila
z temnej cesty nevedomosti.

85

Vždy mier priamo
na cieľ dokonalosti
a na nič iné.

86

Ó, hľadajúci,
nedovoľ, aby bolo tvoje čisté srdce
zahalené strachom,
pochybnosťami a obavami.

87

Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme
byť ľahostajní k svojej pochybujúcej mysli,
pochybujúca myseľ
ovláda náš život.

88

Môj Pane Najvyšší,
daj mi schopnosť a príležitosť
skončiť prednášku
môjho arogantného ega.

89

Srdce zaplavené oddanosťou
sa môže ľahko vyhnúť
podvodníkovi – mysli.

90

Neochvejný milovník Boha vie,
že jeho srdce má schopnosť
ísť ďaleko
za hranice kontroly jeho mysle.

91

Keď vstúpiš do duchovného života,
musíš sa vedome pripraviť
na ničivé údery nevedomosti.

92

Ty a krása a vôňa
záhrady tvojho srdca
vždy zvíťazíte.

93

Boh chce, aby sme vzlietli vysoko
na oblohe svojho srdca
a premenili svoj pozemsky spútaný život.

94

Veľmi, veľmi dávno
som umiestnil svoj život
do Domova Božieho Srdca.

95

Vyhýbaš sa
Božej Prítomnosti.
Chudák Boh nevie
ako sa ti má odplatiť!

96

Jeho vnútorný život nie je nič iné
ako krásna úroda
modlitieb a meditácií.

97

Moje krásne vtáčiky meditácie
predo mnou lietajú skôr,
než svitne ráno.

98

Rastlina nádeje
rastie rýchlejšie
než akákoľvek iná rastlina.

99

Kto môže preniknúť
do džungle a zmätku mysle,
ktorá nemá žiadny plač ašpirácie?

100

Nikdy nesmieš podceňovať
svoj duchovný život,
ktorý ti dal Boh.

101

Prečo sme takí hlupáci?
Ako je možné, že necítime,
že sme vybraní
plniť povinnosti, ktoré nám dal Boh?

102

Pýcha
v akomkoľvek sľube
sa jednoducho nedá tolerovať.

103

Jasne vidím,
že dych Neba
každý deň sýti moju dušu
odovzdanú Bohu.

104

Nie je nemožné mať sen vysoký ako pyramída každý deň. ```

105

Nikto ťa nemôže oceniť 
a nikto ťa neocení, 
ak sa zámerne staneš
ničivým mrakom
neposlušnosti.

106

Nechceme si nárokovať čas, 
neuvedomujeme si však,  
že čas si nárokuje všetko.

107

Chceš sa tešiť zo zázraku?
Je to veľmi jednoduché.
Vždy hovor Bohu: „Áno“!

108

Ó, moja myseľ,
nestrácaj drahocenný čas
vytváraním ohromných univerzálnych plánov.

109

Slnko je na západe
a dúha je na východe,
ale ja nie som ani v slnku, 
ani v dúhe.
Som len v Božej Spokojnosti.

110

Slzy mojich očí
musia žiť
v tmavých mrakoch.

111

Každý deň sa modlím k Bohu,
aby urobil moju myseľ
najjasnejšou hviezdou vízie Boha

112

Ak sa neodvážiš zastaviť
vlak svojich blúdiacich myšlienok,
tvoj cieľ zostane navždy
vzdialený.

113

Počuť tajný šepot Boha
znamená piť
sny zaplavené extázou. 

114

Ak ti nezáleží
na mene a sláve,
určite tešíš Boha
veľmi zvláštnym spôsobom.

115

Konečne som zničil
vežu pochybností
svojej mysle.

116

Boh môže ľahko odpovedať 
na všetky naše otázky,
ale na niektoré naschvál neodpovie,
aby sme mohli urobiť
najrýchlejší pokrok.

117

Odpustenie je najvyššia cnosť,
a práve túto cnosť
môže praktizovať každý.

118

Nepremýšľaj!
Nepremýšľaj!
Čím viac premýšľaš
tým viac zovšeobecňuješ
a rozdeľuješ.
Myslenie je v duchovnom živote
zbytočné.

119

Neustále skúmajúca
a analyzujúca myseľ
nemá ani takú rýchlosť 
ako volský záprah v Indii.

120

Ak nie je základom láska,
nemôže vzniknúť
žiadna dokonalá stavba.

121

Každá príležitosť služby
je skutočnou
radosťou pokroku.

122

Každý deň nám
Božie Oko Súcitu
odpúšťa naše obrovské omyly.

123

Ó, hľadajúci, ak máš neustále
nadšenie a dychtivosť,
potom pre teba nemôže byť
žiadny cieľ nedosiahnuteľný.

124

Kritika zmenšuje
krásu a vôňu mysle
hľadajúcej Boha.

125

Hľadajúci, ktorý má 
anjelsky jemné, sladké oči
robí v duchovnom živote
veľmi rýchly pokrok.

126

Boží Súcit 
nás vždy túži preniesť
za zónu obmedzenia nášho života,
ktorú sme si vytvorili sami.
   

127

Dovoľ disciplíne svojej mysle
a trpezlivosti svojho srdca,
aby za teba robili zázraky.

128

Už viac nedovolím,
aby ma zraňoval
príboj túžob môjho života.

129

V skorých ranných hodinách
samotný Boh prichádza
a kontroluje
moju účasť na meditácii.

130

Moja debata s Bohom
je nielen hanebná,
ale aj zbytočná
v každom možnom ohľade.?

131

Každé ráno
mi Boh dáva príležitosť
lietať na krídlach
piesní mojej oddanosti.

132

Skôr, než odídeš,
skús milovať viac,
nekonečne viac.

133

Beda, koľko Božích snov
vo mne čaká
na svoje úplné prejavenie!

134

Som odhodlaný
urobiť vo svojom duchovnom živote
ten najrýchlejší pokrok
a neuspokojiť sa
so svojimi rokmi pingpongového pokroku.

135

Boh si uchováva  
aj tú najmenšiu slzu ašpirácie
vo Svojom Spokojnom Srdci.

136

Ráno chcem byť,
krásou úsvitu
stúpajúceho srdca.
Večer chcem byť,
krásou západu
plávajúceho srdca.

137

Už viac nedovolím,
aby bol môj život zahalený
temnotou neúspechu
a smútkom zlyhania.

138

Ten, kto dnes sníva
o rozkvete mieru,
bude zajtra
rozdávať kvety mieru.

139

Myseľ moja, si skúsená
v umení sebaklamu.
Nemôžeš získať nový život tým, 
že sa staneš skúsenou
v sebaosvietení?

140

Plač zrodenia
je krásou Nekonečnosti.
Plač smrti
je povinnosťou Večnosti.

141

Keď Môj Pán navštevuje
moje vďačné srdce,
neprichádza sám.
Prichádza
s objatím Svojej Spokojnosti.

142

Hľadajúci Boha je ten,
kto má vo svojom srdci
modlitbyplnú pieseň
neustále a pre každého.

143

Len vôňa nádeje
môjho Boha
ma udržiava nažive.

144

Nedovoľ, 
aby zajtrajší nezrodený smútok
zničil tvoje dnešné
plne rozkvitnuté šťastie.

145

Pochybujúca myseľ
bude nakoniec odhalená
a odsúdená
za klamanie ľudstva.

146

Keď sa netrpezlivosť stane
hľadajúcim Boha,
určite sa to skončí 
veľkou katastrofou.

147

Ak budeme mať dušeplnosť
vo svojom srdci,
budeme si vážiť
a obdivovať
plnosť každého okamihu.

148

Začni duchovný život tým, 
že úplne zabudneš na všetko,
čo ťa sklamalo.

149

Ó, hľadajúci, buď opatrný!
Každá príležitosť, ktorú premrháš,
ťa môže stáť celý život.

150

Môj Pane Najvyšší,
príď a ukradni
všetky kvety môjho srdca.

151

Môj Pane Najvyšší,
príď a riaď loď môjho srdca
podľa Svojej sladkej Vôle.

152

Už sa neviem dočkať, 
kedy najbližšie poletím
z krajiny nevedomosti
do krajiny svetla múdrosti.

153

Tvoje svojpomocné hľadanie
ťa nezavedie
veľmi ďaleko. 

154

Tvoja slabá a zbabelá viera
nedostane
vstupenku do Božieho Paláca.

155

Pripravenosť, ochota
a dychtivosť
môžu požehnať tvoj život
novým pohľadom na Boha.

156

Môžem schovať všetko
okrem sĺz sklamania
mojej mysle.

157

Chcem preskúmať
posvätné tajomstvá
svojho ašpirujúceho srdca.

158

Hrdo a šťastne
som sa konečne vzdal
trónu svojho ega.

159

V lotose nášho ašpirujúceho srdca
sa nachádza
nesmierna čistota.

160

Mám ohromnú radosť,
že vidím svoj skutočný duchovný život
znova rozkvitať.

161

Urýchľujem 
cestu svojho života
lúčmi nádeje.

162

Sila 
duchovného prúdu
z jeho očí
sa nedá zmerať.

163

Jeho srdce sedí
na okvetnom lístku ruže
sladkosti, novosti
a naplnenia.

164

Srdce hľadajúceho
sa trbliece  
s krásnymi hviezdami múdrosti.

165

Ó, Kormidelník snov môjho srdca,
si dychom
mojej cesty k Bohu.

166

Jasne vidím,
že moje duša
je v galaxii
hviezdnych snov.

167

Ak nebudeš ašpirovať,
jedného dňa sa nájdeš
v temných tuneloch
svojich myšlienok.

168

Každý ašpirujúci moment
je novým zrodením
Božskosti.

169

Nedovoľ svojmu srdcu,
aby bolo chvejúcim sa listom
noci neistoty. 

170

My soul tells my mind
Moja duša hovorí mojej mysli,
že nemá právo ničiť
krásu vychádzajúceho slnka
môjho srdca. 

171

Každý hľadajúci pravdy
musí posilniť
sval svojho srdca,
aby bol silnejší než najsilnejší.

172

Ó, pochybujúca myseľ,
nedovolím ti,
aby si zatienila
všetky sny môjho srdca.

173

Kvet odpustenia
je nekonečne krajší
než čokoľvek iné.

174

Je taký hlúpy!
Teší sa z toho,
že spokojne gratuluje
sebe samému.

175

Božie Súcitné Oko
ma vrátilo späť
na cestu ašpirácie.

176

Boh mi hovorí,
že Mu urobím veľkú láskavosť,
ak budem každý deň
v skorých ranných hodinách
na Neho myslieť
modliť sa k Nemu a meditovať na Neho.

177

Moja hľadajúca myseľ sa narodila,
aby bola úspešná.
Moje ašpirujúce srdce sa narodilo,
aby robilo pokrok.

178

Môžeš byť Božím blízkym príbuzným,
ak dokážeš pozdvihnúť
úroveň svojej ašpirácie na Boha.

179

Dal som Bohu k narodeninám
zvláštne prekvapenie
tým, že som sa prebral
zo svojej duchovnej kómy.

180

Mám pre Boha veľmi zvláštne prekvapenie
k Jeho narodeninám:
svoj absolútne bezpodmienečný
odovzdaný život.

181

Božie súcitné Oko 
ma naučilo,
ako sa stať bezsenným služobníkom
poslušným Bohu.

182

Nedovolím ani jednej rastline ega,
aby rástla vedľa
kvetov môjho srdca.

183

Môj Pán Najvyšší
si zhlboka vydýchol,
pretože sa už nepriatelím
s nocou nevedomosti.

184

Ak je Boh jediným sprievodcom
v našom živote ašpirácie a zasvätenia, 
potom bezpečne dôjdeme
do svojho cieľa.

185

Pokiaľ neuvidíme 
neviditeľné vo viditeľnom,
nemôžeme byť spokojní.

186

Každý deň mi Boh dáva schopnosť
ponúknuť ľudstvu
prúd inšpirujúcich
a ašpirujúcich skutkov.

187

Som plne odhodlaný zničiť
všetky konštrukcie
svojich zlých myšlienok.

188

Božie Spokojné Srdce
čistí cestu
pre pútnikov mieru.

189

Každé ráno,
keď sa modlím a meditujem,
Božie Súcitné Oko
hrá na struny
mojej vnútornej harfy.

190

Neváhaj!
Okamžite pretni
starobylú reťaz nevedomosti
svojej mysle.

191

Každé ráno
Boh vkladá
Svoje zvláštne Požehnania
do trezoru tvojho srdca.

192

Musíme vystúpiť
do najvyšších výšok,
aby sme prekonali a premenili
svoju myseľ.

193

Moja myseľ,
dosť bolo arogancie!
Dosť bolo neposlušnosti!

194

Som taký šťastný,
že dni pokušenia
a potešenia mojej mysle
sú spočítané.

195

Má ohromnú potrebu hovoriť
nie s Bohom,
ale za Boha.

196

Boh si odkladá
Svoj skutočný Úsmev
až dovtedy,
kým hranice sveta prestanú existovať.

197

Len tí, ktorí milujú Boha,
majú nárok, aby sa zúčastnili
dokonalého zhromaždenia
kozmických bohov a bohýň.

198

Dnešná prekrásna vďačnosť
sa stane
zajtrajším mocným odovzdaním.

199

Nezáleží na tom,
do ktorej krajiny ideme,
tí, ktorí odovzdane milujú Boha,
sú veľmi vzácni.

200

Božia Hrdosť
na Jeho radostne odovzdané deti
je nepredstaviteľná.

201

Boh nechcel tvoju myseľ
vystrašiť.
Chcel ju len
osvietiť.

202

Aby sme sa stali
dokonalými Božími deťmi,
musíme zostať bezpečne sedieť
v Jeho Lodi Súcitu.

203

Príliš často zanedbávame povinnosti,
ktoré nám dal Boh,
preto nám dokonalý život
zostáva stále vzdialený.

204

Boha vidím pri vzácnych príležitostiach,
ale Jeho Oko Súcitu
a Srdce Odpustenia
stretávam každý deň.

205

Nemôžem tomu uveriť, že dnes moja myseľ spieva piesne duše. ```

206

Čistota nášho srdca
stelesňuje
nesmiernu silu.

207

Vždy mám na výber,
Buď položím svoj život
k Božím Nohám, 
alebo svoj život vložím
do rúk mojej mysle.

208

Jediný spôsob, 
ako spievať o Božom Víťazstve,
je spievať piesne,
ktoré spieva moja duša.

209

Môj Pane, 
viem ako veľmi ma miluješ.
Ale vieš, ako veľmi 
ja milujem Teba?

210

Dlhé obdobie úspechov
v jeho vonkajšom živote
uhasilo plamene ašpirácie
a lásky k Bohu
v jeho srdci.

211

Ak máš vo svojej mysli silu,
aby si vládol svetu,
nikdy ju nepouži!
Ak máš vo svojom srdci lásku,
aby si sa stal svetom samotným,
tak ju použi!

212

Keď som vo väzení svojej mysle,
slúžim času.
Keď som v záhrade svojho srdca,
milujem čas.

213

Jeho pokojná myseľ
nie je ovplyvnená,
hoci sa problémy valia
jeden za druhým.

214

Nielen nevedome, ale aj vedome
je moja myseľ,
ktorá pochybuje o Bohu,
spojená s nepriateľskými silami.

215

Ak máš len trošku mieru
vo svojej mysli,
nemôžeš sa hnevať a mračiť
na ostatných hľadajúcich. 

216

Bohu nemôžeme nikdy nahradiť
Jeho nekonečný Súcit,
ktorý pre nás má.

217

Musíme byť vždy
na kráľovskej ceste
do paláca
prejavenia Boha.

218

Keď som stratil kontakt
so svojou dušou,
stal som sa takým chudobným
ako pouličný žobrák.

219

Úplne sa mýliš,
keď očakávaš,
že Boh ťa upokojí.

220

Náš Milovaný Pán plače a plače,
keď vidí,
že vedome dovolíme,
aby nás napadla netrpezlivosť.

221

Ten najmenší skutok
sebaponúkania
nám môže dať radosť
nekonečnú ako oceán.

222

Aby sme udreli svoju nepriateľku-neistotu
vynesme do popredia
meč svojej viery.

223

Keď nás vtáčiky duše nesú
na svojich modro-zlatých krídlach,
zoberú nás priamo do raja.
Nikde sa nezastavia.

224

Aj ty môžeš byť veľkým hrdinom
prejavenia Boha,
ak sa staneš odborníkom
na pravú oddanosť. 

225

Môj Pán Najvyšší si ma na chvíľu
zobral stranou
a ticho mi pošepkal:
„Moje dieťa, naliehavo potrebujem
tvoju lásku aj tvoj záujem.“

226

Nepotrebuješ vysokú dušu,
aby si začal svoju cestu k Bohu.
To, čo potrebuješ,
je vysoký cieľ.

227

Moja myseľ pripúšťa,
že sa nikam nedostane,
ak bude naschvál ohovárať
moje srdce.

228

Hľadajúci, ktorý miluje Boha,
má celoživotnú zásobu
Božích Úsmevov.

229

Keď je Boh naozaj spokojný
s našou ašpiráciou a oddanosťou,
ukáže nám súkromný vchod
do Svojho nebeského Príbytku.

230

Na počiatku času,
nám Boh dal cestu,
aby sme Ho mohli dosiahnuť.
Všetci, ktorí si myslia,
že objavili novú cestu k Bohu,
sa mýlia.

231

Existujú ľudia,
ktorí si radi nechávajú
spevniť pokožku na tvári.
Ja k nim nepatrím!
Ale prosím,
spevnite moju vieru,
ktorú zúfalo potrebujem.

232

Ak je tvoj životný dych
v slzách tvojej oddanosti,
tvoj Cieľ je na dosah.

233

Všetko v jeho živote
je oslabené
jeho dlhým uväznením v nevedomosti.

234

Neustály oheň neposlušnosti
vo vnútri –
dym úplného zničenia
vonku. 

235

Neustála nevďačnosť človeka
je Božou
každodennou skúsenosťou.

236

Nikto ma nenúti,
aby som hral na smutnej flaute
neúspešného života.

237

Ani pokojná melódia srdca,
ktorá sa dotýka mojej duše,
nedokáže uspokojiť moju myseľ.

238

Poslušnosť milovníka Boha
korunuje jeho dni
nesmiernym uspokojením.

239

Boh mi hovorí,
že moje listy lásky, oddanosti a odovzdania
nemusia mať dokonalú gramatiku.

240

Ak neustále bývaš
v džungli svojej mysle,
určite budeš trpieť za chyby
neposlušnosti Bohu.

241

Boh ťa príde objať len vtedy,
keď si odhodlaný
okamžite sa vrhnúť
do mora ašpirácie.

242

Izba môjho ašpirujúceho srdca
je vždy odolná
voči nečistote.

243

Neustále hľadám
svätyňu blaženého mieru
pre svoje srdce.

244

Svetskí ľudia,
ktorí sa kŕmia túžbami,
sú určite
vo vnútornom živote
tulákmi bez domova.

245

Boh mi hovorí,
že si už prečítal
viac než dosť mojich listov 
s nesplnenými sľubmi.

246

Bohatstvo ochoty môjho srdca
je veľmi zvláštnym pokladom
mojej duše.

247

Ak sa budeš stále riadiť
Božím plánom disciplíny,
určite prídeš 
do svojho Cieľa.

248

Čisté srdce
si zaslúži mať
dych posvätnosti.

249

Moja viera v Boha
a moja oddanosť Bohu
sú moje dve najspoľahlivejšie veslá. 

250

Nič nie je nevyliečiteľné!
Nič nie je nezmeniteľné!
Toto by malo byť heslom každého,
kto verí v Boha.

251

Na svoj veľký šok a prekvapenie 
človek sa sám pripútava
k stĺpu utrpenia.

252

Každý deň moje ašpirujúce srdce
robí dušeplnú flautu,
na ktorej môžem hrať.

253

Vždy, keď mám hlbokú meditáciu,
počujem,
ako sa Božie nektárové Správy
ozývajú v mojom šťastnom srdci.

254

Moja duša používa
všetko svoje duchovné svetlo,
aby objavila nášľapné míny
pochybností mojej mysle.

255

Každé ráno sa veľmi teším 
z vône prechádzky mojej duše
v záhrade môjho srdca.

256

Ak chceš robiť
ten najrýchlejší pokrok,
pokús sa byť tak dlho,
ako to je len možné,
v sladkej prítomnosti toho,
kto miluje Boha.

257

Spútaj Božie Nohy
láskou svojho srdca.
Uvidíš, ako tvoja duša
oslepí oči tvojich túžob.

258

Krok od realizácie Boha
k prejaveniu Boha
môže byť nekonečne dlhší,
než si vôbec dokážeme predstaviť.

259

Ak si bol na duchovnej ceste dlhý čas
a potom odídeš,
tvoj život sa stane zbierkou
duchovných katastrof.

260

Na to, aby sme mohli riadiť
lietadlo svojej ašpirácie,
potrebujeme pilota,
ktorý miluje Boha.

261

Ó, nešťastný hľadajúci,
neobávaj sa.
Boh Sám príde,
aby ťa zobral zo školy nečistoty
a tragédie tvojej mysle.

262

Beda, čo sa mi to stalo?
Ako je možné, že som sa zrazu
stal obeťou svoje mysle
ovládanej pochybnosťami?

263

Dnes ráno Boh zasadil
vo vnútri môjho srdca
zvláštny druh stromu viery,
ktorý vyrastie ďaleko nad
oblaky pochybností mojej mysle.

264

Som odhodlaný,
že prestanem žiť
v lese svojej mysle,
ktorá zabúda na Boha.

265

Ak nebudeme ašpirovať
a neponúkneme ráno svoju lásku Bohu,
potom sa celý deň
stane nudnou monotónnosťou
mechanického úsilia.

266

Tí, ktorí nemajú
spontánnu radosť
z dúhového úsvitu,
zistia, že ten deň
je úplným zlyhaním.

267

Plánujem znova začať
svoj duchovný život.
Tentokrát bude
v mojom duchovnom živote
„Boh pre Boha.“

268

Nech sa môj život stane
dobrotou
novej nádeje
a veľkosťou
naplnenia prísľubu.

269

Len čo vstúpiš
do duchovného života,
musíš zapáliť
plameň sebauvedomenia.

270

Pravda má schopnosť zničiť
a nakoniec aj zničí
pýchu cynizmu.

271

Moja duša mi radí,
aby som sa usmieval,
akoby som nikdy nemal
temnú myseľ.

272

Krása mieru
a vôňa blaženosti
zostanú navždy spolu.

273

Prečo by malo  Božie Súcitné Oko
na teba čakať?
Kráčaj, pochoduj 
a šprintuj k Bohu!
Prečo?
Pre tvoje vlastné uspokojenie!

274

Kedysi som vo svojich očiach videl 
inšpirujúce slnko.
Teraz však vo svojich očiach vidím
ničivý vulkán.

275

Žiaľ,
naša myseľ si dosť často užíva 
festival váhania.

276

Môj Najvyšší 
mi znova a znova hovorí,
že Jeho Zasľúbená Zem
je vo vôni môjho srdca
a nikde inde.

277

Moja myseľ si užíva
oheň súťaženia.
Moje srdce miluje
hviezdy spolupráce.

278

Istota srdca
túži po Božích Príkazoch.
Neistota hľadá
svoju vlastnú spoločnosť.

279

Moje srdce žije
z Božích súcitných
a ochraňujúcich Úsmevov.

280

Môj Pane,
každý deň a v každej chvíli
prosím o Tvoj absolútny Príkaz.

281

Ak si myslíš,
že si nadradený druhým,
máš veľmi ďaleko k dokonalosti.

282

Slúžiť svojmu Majstrovi
s pravou oddanosťou
je skutočne najrýchlejšia cesta,
ako sa dostať do Božieho Paláca.

283

Nehľadám korunu,
ktorú vyrobil človek,
ale bezsenne a bez dychu túžim
po Božom Súcitnom Oku.

284

Keď neašpirujem,
keď sa nemodlím 
a keď nemeditujem,
moja myseľ sa stáva ťažkým bremenom
zbytočného sklamania.

285

Beda, moja myseľ
je  zničeným snom
a moje srdce
je miznúcou nádejou.

286

Aby som sa stal vynikajúcim nástrojom
svojho Pána Najvyššieho,
musím Mu v každej chvíli ponúkať
radostné slzy svojho srdca.

287

Neviem,
ako a kedy si depresia 
našla domov v mojom vitáli.

288

Nezáleží na tom, 
ako veľmi sa snažíme,
je takmer nemožné utiecť 
z väzenia svojich túžob.

289

Boh nechal pred tebou
krídla túžby aj krídla ašpirácie.
Prečo nepoužívaš krídla ašpirácie,
aby si vyletel do Božieho najvyššieho Paláca?

290

Moja myseľ sa naučila
veľa o Bohu,
ale moje srdce 
učil Boh.

291

Každý deň
chcem počuť bubny
oslavujúce Božie Víťazstvo.

292

Len hudba 
ašpirujúceho srdca
môže odomknúť dvere
Neba.

293

Moje srdce si oblieka
dúhové šaty,
keď ide navštíviť
môjho Pána Najvyššieho.

294

Ak raz stratíš kľúče
odovzdania svojho života Bohu,
ako potom otvoríš
Dvere Božieho Srdca?

295

Nie je nevyhnutné vedieť,
čo ti je súdené.
Ale vedieť, akú úlohu máš hrať 
v Božej Kozmickej Hre,
je absolútne nevyhnutné.

296

Spolu šli k Bohu:
moje ašpirujúce srdce
a môj odovzdaný život.

297

Neočakávaj, že Boh schváli
všetko, čo robíš,
a všetko, čo hovoríš.
Len sa modli k Bohu,
aby ti dal schopnosť
robiť stále správne veci. 

298

Boh nechce vždy,
aby si išiel okamžite
do svojho Domova.
Ak si úplne vyčerpaný,
oddýchni si,
kým budeš schopný pokračovať v ceste.

299

Je veľmi pravdepodobné
že vedomosti našej mysle
jedného dňa vybuchnú,
a múdrosť nášho srdca
sa rozšíri.

300

Naše vysoké vízie Boha
nakoniec premenia
celý svet.

301

Rýchlosť počítačovej mysle
nikdy nebude schopná 
zachrániť svet.

302

Rýchlosť jednoty srdca
bude určite schopná
nielen zachrániť svet,
ale ho aj pozdvihnúť.

303

Nie je žiadny dôvod,
prečo by mal
úpadok tvojej ašpirácie
trvať tak dlho.

304

Ó, môj nepriateľ-pochybnosť,
nikdy som si nemyslel, 
že budeš taký hrozný.

305

Nie je nič zlé na tom,
že každá nová generácia
definuje Boha.

306

Tak, ako sme závislí
na vonkajších pravidlách a predpisoch,
tak isto by sme mali byť oddaní
svojim vnútorným zákonom
a príkazom.

307

Nech každá nová myšlienka,
ktorá sa zrodí v mojej mysli,
okamžite otvorí oči a pozrie sa
na vnútorné svetlo môjho srdca.

308

Neviem, či nejaká veľká duša
netrpí ťaživými a
vážnymi problémami.

309

Boh chce, aby som úplne zničil 
počítač svojej mysle,
aby som zabránil svojej
duchovnej katastrofe.

310

Ak tvoje ašpirujúce srdce
nemá intenzitu,
realizácia Boha
zostane pre teba navždy vzdialená.

311

Závidieť šťastie iným
znamená odkladať
svoje vlastné šťastie
na neurčito.

312

Na moje veľké potešenie,
záujem mojej mysle o pochybnosti
sa rýchlo zmenšuje.

313

Každý ľudský život
sa veľmi často ocitne
v zmätenom mori
neistoty.

314

Ó, myseľ moja nezbedná,
jedného dňa budeš určite sedieť
pri nohách môjho srdca,
ktoré miluje Boha.

315

Som taký hrdý, že vidím,
ako všetky moje pochybnosti
pyšne dokončujú
svoje posledné skutky.

316

Snažil som sa potešiť človeka
jeho vlastným spôsobom.
Zlyhal som!
Teraz sa snažím potešiť Boha
Jeho vlastným Spôsobom.
Môj Pán mi hovorí:
„Moje dieťa, už si to urobilo!“

317

Beda, márne sa snažím a snažím
uniknúť zo spleti myšlienok,
ktoré sú zmätené a mätúce.

318

Keď život chránený jednoduchosťou,
myseľ chránená úprimnosťou
a srdce chránené čistotou
pracujú spolu,
dokážu byť neporaziteľní.

319

Hmla neistoty mysle
sa neodváži priblížiť k našej duši,
keď si šepká s naším srdcom.

320

Loď mojich očakávaní sa prevrátila.
Preto som teraz pripravený
začať ozajstný duchovný život.

321

Moja duša vyšla do popredia,
aby naučila môj život
najvyššej úrovni
dôvery k Bohu.

322

Bezpodmienečne Súcitné Oko môjho Pána
odstraňuje z cesty
všetky moje pochybnosti.

323

Boh a Boží Súcit
ma vždy sprevádzajú po celej ceste
do môjho božského Domova.

324

Raj je len v mojom srdci,
ktoré je vďačné Bohu,
a nikde inde.

325

Boh povedal môjmu odovzdanému životu
a môjmu vďačnému srdcu,
že môžu vstúpiť do dvorany Neba
kedykoľvek sa im zachce.

326

Ak dokážeš potešiť Boha
Jeho vlastným Spôsobom
tu na zemi,
potom sa nebudeš triasť,
ale budeš tancovať,
keď prídeš k bráne smrti.

327

Nech moje ašpirujúce srdce
beží rýchlejšie
ako ten najrýchlejší kôň.

328

Vždy, keď spievam 
pieseň Božieho Víťazstva,
Boh ma žiada,
aby som nastúpil do Jeho koča
prejavenia vo svete. 

329

Boh miluje
len tú lásku vo mne,
ktorú mi už dal.

330

Doteraz
nikto nevymyslel
úspešný liek
na nevďačnú myseľ.

331

Nezáleží na tom, čo robím,
Boh ma vždy drží
v objatí Svojho Srdca. 

332

Je takmer nemožné,
aby ľudská myseľ
nemala nepokojné myšlienky.

333

Aby sme sedeli na tróne času,
náš život musí byť ochránený
modlitbami a meditáciami.

334

Moje srdce sa teší
z pravidelných dobrodružstiev
v krajine mojej duše.

335

Božia Milosť stelesňuje
nielen osvietenie,
ale aj očarenie.

336

Tým, že stále zostávaš
v stave depresie,
robíš svojho Pána Najvyššieho
veľmi nešťastným.

337

Vždy, keď schválne urobíš
niečo zlé,
musíš vedieť, 
že sa znovu ponáraš
do vĺn mora nevedomosti. 

338

Myseľ musíme každý deň
oslobodiť od hladu
po neosvietených myšlienkach.

339

Duša pozýva
srdce, myseľ, vitál a telo,
aby ju sprevádzali,
keď pláva
v Božom Oceáne Blaženosti.
Len srdce občas prijme pozvanie. 

340

Sila Božieho Odpustenia
je čarovným dotykom
Božieho Súcitného Oka.

341

Neposlušnosť nevie,
že ju bude prenasledovať
zničenie.

342

Ó, moja myseľ,
Božia Vôľa
nie je predmetom sklamania,
ale predmetom uctievania.

343

Spokojný Úsmev môjho Pána
je ľahko dostupný
pre moje vďačné srdce.

344

Slzy stekajú
z Božieho Oka a Srdca,
keď poviem,
že nie som určený 
pre duchovný život.

345

Nech strom ašpirácie môjho srdca
každý deň ponúka
sladké a posvätné kvety.

346

Bez viery
je človek
ako oblak bez vody.

347

Bohu nevadí,
keď sa s Ním hádam,
pokiaľ na konci hádky súhlasím,
že ja sa mýlim
a On má pravdu.

348

Boh je taký šťastný,
že som Ho požiadal,
aby sa podujal na úlohu
premeniť moju myseľ.

349

Moje čisté srdce
je mojím jediným
bezpečným útočiskom.

350

Zo svojho duchovného života
nezískaš žiadny uspokojivý výsledok,
pretože Boh je pre teba len slovo,
nič viac.

351

Musíš zväčšiť
výšku svojej predstavivosti,
výšku svojej inšpirácie a
výšku svojej ašpirácie,
všetky naraz
každý deň.

352

Ak chceš sedieť na prednom sedadle 
Božieho Auta,
najprv Mu musíš ponúknuť
krásu a vôňu kvetu
svojho ašpirujúceho srdca.

353

Dušeplná otázka
vždy dostane
požehnanú odpoveď.

354

Som taký šťastný,
že moja myseľ
je úplne sklamaná
z hry s pochybnosťami.

355

Veľmi rád som vymenil
smäd po víťazstve mojej mysle
za hlad po Víťazstve Boha. 

356

Keď srdce jednoty
vyjde do popredia,
víťazstvo nemôže zostať
neviditeľné.

357

Pre mňa je mocný
a žehnajúci Úsmev môjho Pána,
omnoho významnejší,
ako blaženosť Neba.

358

Vždy som hladný 
na raňajky Božieho Mieru
a nie na obed ľudskej moci.

359

Ó, moja myseľ,
už viac nezostávaj 
duchovným divákom,
ale staň sa duchovným hráčom!

360

Len keď sa stanem
posvätnou mysľou,
Boh sa so mnou podelí
o Svoje tajné Myšlienky.

361

Je nevyhnutné opraviť
všetky trhliny nevedomosti
mysle.

362

Môj život sa stane vlnou radosti,
keď je moje srdce
vyzbrojené vierou.

363

Kvôli tvojej mysli,
ktorá hltá pochybnosti,
sa ti Boh nechce ukázať. 

364

Som skutočne, mocne a
nekonečne hrdý
na svoje srdce,
rozkvitajúce v jednote a
šíriace jednotu.

365

Hniezdo
Srdca Odpustenia môjho Pána
zajalo mňa a moje všetko.

366

Spokojný Úsmev môjho Pána,
je mojím jediným dôvodom,
prečo žiť na zemi. 

367

Tri veci treba urobiť
čo najskôr:
moju ašpiráciu na Boha,
moju realizáciu Boha 
a moje prejavenie Boha.

368

Potrebujem len 
Božie Súcitné Oko,
aby som zostal
v kontrolnej veži svojho života.

369

Vždy, keď môj život urobí pokrok,
Boh spieva zvláštnu Pieseň Hrdosti
na mňa a môj život.

370

Ponúknutie daru viery
človeka Bohu
je najvyšším dosiahnutím človeka.

371

Môj Pane,
ukáž mi cestu, 
ako napraviť chyby,
ktoré som už urobil.

372

Môj Pane,
od tejto chvíle budem ničiť
svoje starodávne putá
nevedomosti.

373

Môj Pane,
rýchlo príď a rozbi mi hlavu 
na milión kúskov,
aby si zachránil moje úbohé srdce!

374

Povzbudzujúce
je moje hľadanie Boha,
inšpirujúca
je moja cesta vybraná Bohom,
napĺňajúci
je môj plač ponúknutý Bohu.

375

Tajne čakám
v izbe Srdca svojho Pána,
aby som mu oddane slúžil,
keď to potrebuje.

376

Cieľová čiara –
je radostné ju vidieť,
ale zároveň bolestivé
ju dosiahnuť. 

377

Čím viac
je moje srdce štedré,
tým som vzácnejší
v Božom Srdci.

378

Keď sme svojou nezlomnou vôľou,
stena pokušenia spadne
k našim nohám.

379

Nevstupuj do tunela
pokušenia,
je neopísateľne tmavý.

380

Nikto ťa nemôže prinútiť,
aby si mal pochybnosti
na každej strane knihy
svojho života.

381

Myseľ je spokojná
s veľkým šťastím.
Srdce je spokojné
len s Božím šťastím.

382

Ó, hľadajúci, už žiadny oddych!
Je najvyšší čas, aby si pokračoval
v zvyšovaní svojej ašpirácie.

383

Len so slzami
oddanosti svojho srdca
môžeš hrať
na trúbke Božieho Víťazstva.

384

Môj Pane,
v mojom vnútornom svete
si mojou tajnou nádejou.
V mojom vonkajšom svete
si mojím posvätným sľubom.

385

Hovoríš, že nevieš,
kedy je Boh s tebou spokojný.
Poviem ti najväčšie tajomstvo:
Boh je s tebou spokojný len vtedy,
keď si ty spokojný s Ním. 

386

Jednu po druhej
duša dáva svoje božské vlastnosti
Absolútnemu Najvyššiemu.

388

Medzi mojou dušou a srdcom
je neustála hra náklonnosti.
A medzi mojou mysľou a vitálom
je neustála hra pripútania.

389

Moje krvácajúce srdce 
má modlitbyplnú schopnosť
dotknúť sa najvyššej výšky
Božieho Súcitného Oka.

390

Svet ti neverí
a zle s tebou zaobchádza.
Avšak miluj svet o to viac,
pretože práve to
od teba Boh očakáva.

391

Môj Pane,
Ty nikdy nestrácaš
ani chvíľu čas.
Nemôžem byť Tvojím
veľmi oddaným nasledovníkom?

392

Pochybujúca myseľ si neuvedomuje,
že sa zapojila do nerozvážneho behu
za svojím vlastným zničením.

393

Boh chce aby milovníci Boha
a služobníci Boha 
zostali vždy bdelí.

394

Moje srdce silne cíti,
že je viac milovníkov Boha,
ktorí po Ňom túžia,
ako služobníkov Boha, 
ktorí Ho prejavujú.

395

Daj si pozor na svoju
príliš sebavedomú kázeň!
Boh počúva.

396

Každá úprimná modlitba,
je úprimnou snahou
chytiť zlodeja-pochybnosť
v našej mysli.

397

Som taký hrdý
na svoje ašpirujúce srdce,
pretože vyžaruje slnečnú krásu 
okolo môjho života.

398

Na rozdiel od mysle,
bez ohľadu na to,
aké je srdce slabé,
nezradí Božiu Dôveru.

399

Neskrývaj sa
pred okom kritiky.
Postav sa jej a zahanbi ju.

400

Pravda, prekážky sa možno zdajú 
neprekonateľné,
ale nevyrovnajú sa 
Božiemu Súcitnému Oku.

401

Nepýtaj sa:
„Prečo?"
Povedz:
„Už je to urobené!“

402

Božia viera vo mňa
nepripúšťa
žiadne pochybnosti.

403

Myseľ
je cudzincom a ničiteľom
svetového mieru.

404

Srdce
sníva o svetovom mieri
a miluje svetový mier.

405

Nevyhnutná potreba
musí byť
naplnená.

406

Otázka človeka
je vojakom.
Odpoveď Boha
je spevákom.

407

Mukám ľútosti
sa môžeme
ľahko vyhnúť.

408

Nič nemôže odporovať mysli,
keď sa stane 
skalou Božieho odhodlania a prejavenia.

409

Slzy môjho srdca
si v každom okamihu cenia
Božie láskavé Úsmevy.

410

```
Počítačová myseľ sa márne snaží umlčať krásu jednoty ašpirujúceho srdca. ``

411

Atlét srdca 
behá a skáče
v osvecujúcej záhrade
duše.

412

Boh žehná vieru,
ktorá víťazí nad pochybnosťami
s uspokojením slnka mieru.

413

Každý Avatár
je novým hlásateľom
príchodu Boha.

414

Moje srdce, ktoré rozširuje Boha,
a ja sa tešíme
z výbuchu ega mojej mysle.

415

Moja silná a bezvýhradná
láska k Bohu
už mnohokrát prekonala
rýchlosť času.

416

Svetlo v srdci človeka
môže ľahko viesť
oči človeka.

417

Ovocie života, ktoré je bez chuti,
môže byť premenené na samú sladkosť
dotykom Božieho Súcitu.

418

Ó, moja myseľ,
prečo si myslíš,
že môžeš stále sedieť
na tróne posudzovania? 

419

Tichý hlas mojej duše
stále zostáva
blízky môjmu srdcu.

420

Hviezdy oblohy
vždy zdobia
len tých odvážnych.

421

Avatár je ten,
kto s láskou a verne
prináša túžby človeka
k Absolútnemu Najvyššiemu. 

422

Buď stále bdelý!
Na ceste do Neba
môžeš v každom okamihu
zakopnúť.

423

Boh si cení
tvoje vďačné slzy
viac, než čokoľvek iné.

424

Aký krásny, očarujúci,
osvecujúci a napĺňajúci 
je môj vychádzajúci mesiac
nad obzorom!

425

Buď opatrný
so svojou nespokojnou mysľou.
Onedlho sa môže
vzbúriť.

426

Boh píska na píšťalke Svojej Radosti,
v detskom srdci
hľadajúceho. 

427

Blaženosťou zaplavená
flauta duše
nikdy neprestáva hrať.

428

Konečne
je moja myseľ oslobodená
od problémov túžby!

429

Nezabudni držať 
tigra svojho vitálu
veľmi nakrátko.

430

Ten, kto nemusí niesť
nadbytočnú váhu pripútanosti,
má naozaj šťastie.

431

Starosti, úzkosti a sklamanie
sa na ceste pokušenia
nachádzajú v hojnej miere.

432

Najprv zmeň svoj vnútorný postoj!
Tvoje vonkajšie prostredie
sa zmení automaticky.

433

Mám dve izby, v ktorých môžem bývať:
izbu mojej osvecujúcej mysle
a izbu môjho skrášľujúceho srdca.

434

Moja duša učí moje srdce,
ako vystúpiť 
na samotný vrchol sebadávania.

435

Potrebuješ bohatú predstavivosť.
Potrebuješ bohatšiu inšpiráciu.
Potrebuješ najbohatšiu ašpiráciu.

436

Zdá sa, že každá
jednotlivá myseľ
je vydaná na milosť
mukám sklamania.

437

Príbeh túžby človeka
sa stane
bájkou.

438

Piesne ašpirácie človeka
sa stanú
legendou.

439

Túžiť po Bohu
je bežný 
hlad.

440

Uspokojiť Boha
je znamenité a nezvyčajné
jedlo.

441

Vo svojom živote sa stanem
vežou Božieho uspokojenia,
ktorá sa nikdy nemôže
rozpadnúť.

442

Ponúkni dar úsmevu,
každému oku.
Tvoje srdce hladné po Bohu
bude nasýtené.

443

Chvíľa neutrality
a hodina kompromisu
nikdy neuspejú.

444

Radostne prijmi výzvu
na premenu
ľudskej prirodzenosti.

445

Moje srdce a ja
s hrdosťou pozorujeme,
pohrebný sprievod
mojej nevedomej mysle.

446

Túžiaca myseľ pripútaná k zemi
je schopná plávať
v kruhu bez cieľa.

447

Moja čistá duša
nezaslúžene trpí zlým zaobchádzaním
môjho tela, vitálu a mysle.

448

Moja duša
je mojím dokonalým poradcom
očistenia mysle.

449

Moje srdce
prísne ruší moju schôdzku
s nevedomosťou mysle

450

Každé ráno ma
Boh požehnáva
novou slzou ašpirácie
a novým úsmevom oddanosti.

451

Každý deň
rozširujem svoje malé srdce
prúdmi sĺz,
aby som potešil svojho Pána Najvyššieho.

452

Každý deň sa pokús cítiť
rozkvitajúcu dobrotu druhých
ako svoju vlastnú

453

Radosť tvojho srdca z odovzdania sa Bohu,
môže ľahko poraziť
myšlienky pochybností tvojej mysle.

454

Ak hľadáš mier,
hľadaj ho
v hĺbke svojho srdca jednoty,
a nikde inde.

455

Krásu novosti a
vôňu ochoty
môžeme ľahko nájsť
v dychtivom srdci.

456

Slzy radosti
môžu očistiť a rozjasniť
smútok srdca.

457

Hlboká meditácia
má silu
odstrániť všetky prekážky mysle.

458

Moje srdce odhodlané slúžiť Bohu
roztopilo
všetok vzdor mojej mysle.

459

Boh je pripravený ku mne prehovoriť
len vtedy, keď mu ponúknem
svoje tiché srdce.

460

Boh rozpráva celú históriu Svojho Života –
s láskou, náklonnosťou 
a sebadávaním – 
bezpodmienečne odovzdanému životu
hľadajúceho.

461

Moja ašpirácia, moja oddanosť
a moja realizácia –
všetko, čo mám a čím som –
je vo večne rozkvitajúcom procese
napĺňania Božej Vôle.

462

Nech je môj život plný
všetkého,
čo je duchovne krásne,
dušeplné a plodné!

463

Ak máš trpezlivosť
v hojnej miere,
môžeš byť úspešný
vo svojom vonkajšom živote.

464

Ak máš odovzdanosť
v nekonečnej miere,
môžeš byť úspešný
vo svojom vnútornom živote.

465

Zdá sa, že všetci máme
vo svojom vnútri dve srdcia:
jedno srdce je pre uctievanie Boha
a jedno srdce je pre obdiv človeka.

466

Moja negatívna myseľ
zmizne v okamihu,
keď prijmem Božiu Vôľu
za svoju vlastnú.

467

Moje vďačné srdce
vždy prináša svedectvo
Záplave Súcitu môjho Pána.

468

Bezsenne vďačné srdce
je presne to isté
ako veľký zázrak.

469

Úsmevy, ktoré dostávame
od nášho Pána Milovaného Najvyššieho
za to, že Ho prejavujeme na zemi
sa nikdy nedajú spočítať
našou ľudskou mysľou.

470

Boh sa rád pozerá
na šťastné správy,
ktoré Mu ponúka moje srdce.

471

Vznešená krása duše
nikdy nemôže byť okradnutá
ľudskými túžbami.

472

Môj Pane, tak ako Ty,
nechcem stráviť
ani letmý okamih
sťažovaním.

473

Môj Pane, tak ako Tvoje srdce,
chcem, aby sa aj moje srdce
zbavilo hnevu a sklamania.

474

Beda, moja neistá myseľ a ja
sme spolu žili
už veľmi dlho!

475

Aj keď na to nemám
žiadne právo,
Bohu nevadí,
ak ho požiadam o láskavosť.

476

Boh mi hovorí,
že ak chcem svoj duchovný život
začať odznova,
musím sa okamžite zbaviť
všetkých svojich pocitov viny
a nešťastia.

477

Každú myšlienku
mojej mysle o mieri
si uchovávam vo svojom srdci
vďačnom Bohu.

478

Jediný Súcitný Pohľad Boha,
je univerzálnym kľúčom,
ktorý odomyká a odstraňuje
všetky problémy mojej mysle.

479

Nie šťastie,
ktoré prichádza a odchádza,
ale ticho a naplnenie,
ktoré prichádza a nikdy neodchádza,
je to, čo potrebujem.

480

Dnes sa môžeme vyhnúť Božej Vôli,
možno aj zajtra,
ale nemôžeme sa stále a donekonečna
vyhýbať Božej Vôli.

481

Možno neveríš
v silu svojej modlitby,
ale Boh v ňu pevne verí.

482

Určená hodina udrela!
Musím položiť
svoju neposlušnú, nehanebnú myseľ
k Nohám
svojho Pána Milovaného Najvyššieho.

483

Všetka krása
vonkajšieho a vnútorného sveta
má ten istý zdroj:
Božie Súcitné Oko.

484

Ó, fontána môjho oddaného srdca,
kde si?
Hľadám ťa už tak dlho!

485

Musím vymazať
muky svojho minulého
neúspešného života.

486

Nepriateľské sily
ma nedokážu chytiť,
keď sa stanem hľadajúcim,
ktorý je úplne závislý na Bohu.

487

V okamihu, keď dostanem
od svojho Majstra
sladký a láskavý úsmev,
teším sa z Blaženosti Nektáru
Nesmrteľnosti.

488

Keď sa modlím a meditujem,
aby som potešil Boha Jeho vlastným Spôsobom,
hovorí mi:
„Dieťa moje, dávam ti myseľ
zaplavenú tichom a mierom.”

489

Ó, hľadajúci, neplytvaj časom
a nepremýšľaj,
aký vzdialený je tvoj cieľ.
Poviem ti najväčšie tajomstvo –
tvoj cieľ je oveľa bližšie,
než si myslíš.

490

Môj Pane, mojou jedinou túžbou
je schopnosť,
aby som oddane rozkvital
pri Tvojich Lotosových Nohách.

491

Aby si dosiahol najväčšiu výšku
vrcholu ašpirácie,
ponúkni všetky slzy a úsmevy vďačnosti
súčasne
Božiemu Súcitnému Oku.

492

Moja pokorná myseľ
a moje čisté srdce
sú skutočnou ochranou
môjho života.

493

Konečne kľúč múdrosti môjho srdca
odomkol všetky prekážajúce dvere
mojej mysle.

494

Moja myseľ môže byť stará
ako samotný svet,
ale chcem, aby moje srdce
bolo také mladé ako púčik.

495

Srdce, ktoré je inšpirované
Božím Súcitným Okom
nepotrebuje krídla,
aby mohlo lietať.

496

Kiež by si moja myseľ
plne uvedomovala
katastrofy neposlušnosti.

497

Pomerne často
je nadšenie ľudskej mysle
takmer nulové.

498

Pre pochybujúcu myseľ
je ľahkou úlohou
zbierať klebety.

499

Pod Ochranou Božieho Oka,
nemôže ani slabý človek
zakopnúť.

500

S nezlomnou silou vôle
svojej duše,
som rozdupal svoju neposlušnú myseľ
na prach.

501

Moja duša urobila
požehnaný sľub
môjmu srdcu, mysli
vitálu a telu,
že im ukáže Božiu tvár.

502

Môj Pán splnil Svoj Sľub.
V mojom živote kvitnú
všetky v Nebi zrodené sny.

503

Vždy sa vyhýbaj
priepasti
zmäteného života!

504

Svoju včerajšiu myseľ
som úplne
pochoval.

505

Dnes
je zbytočné byť tým,
čím sme boli včera.

506

Božia bezpodmienečná Milosť
zostúpila.
Moja vyprahnutá myseľ
rozkvitá a prekvitá.

507

Každého prekvapí
čokoľvek,
čo je bezpodmienečné.

508

Keď je ašpirácia
unavená z ašpirovania,
do popredia sa dostáva zmätok
a stáva sa vládcom.

509

Môj Pane,
Tvoj výslovný Príkaz
pokorne prijímam
ako pieseň svojho srdca a života.

510

Úprimne ašpirujúce srdce
žiada všetko pre Boha
a nič pre seba.

511

Nech sa moje srdce
každý deň stane
modlitbou uspokojenia Boha.

512

Ó, moja myseľ,
konečne nastal čas
tvojej úplnej premeny!

513

Len jeden Súcitný Úsmev
môjho Pána Najvyššieho
je potrebný na to,
aby zmenil trpkosť mojej mysle
na sladkosť môjho srdca.

514

Na moju najväčšiu radosť,
ticho meditácie znova rastie
v mojom srdci.

515

Ľudská myseľ
sa hrozne bojí
prítomnosti
Božskej Lásky.

516

Boh nesmierne miluje
dokonca aj moje amatérske srdce,
ktoré túži po Bohu,
a môj život, ktorý slúži Bohu.

517

Každý deň sa modlím k Bohu,
aby ma požehnal schopnosťou
ponúknuť mu exkluzívne jedlo
vďačnosti.

518

Žiadna myseľ nemôže prísť
do Božej Krajiny
bez toho, aby prešla po Moste
Božieho Ticha.

519

Ak nie si na sto percent
na Božej strane,
Boh ti nedá Svoj Rebrík,
aby si mohol vyliezť na Jeho najvyššiu Výšku.

520

Chudobní hľadajúci
dostanú dovolenku,
ale nie bohatí hľadajúci.

521

Boh má veľmi rád
úsmev pokroku
púte môjho života.

522

Moja radosť nepozná hraníc,
pretože som dnes obrátil nový list
lásky, oddanosti
a odovzdanosti.

523

Môj Pán Najvyšší nikdy nedovolí,
aby sa naplnenie túžby
a osvietenie života
stretli.

524

Ráno
dvakrát zhlboka vdýchnem
dych rozkvitajúcej nádeje
a dych napĺňajúceho sľubu.

525

Aby som utíšil búrku svojich túžob,
môj život a ja sme s modlitbou
položili svoje odovzdanie
k Nohám
nášho Milovaného Pána Najvyššieho.

526

Boh žiada
moju túžiacu myseľ,
aby Ho nechala na pokoji.

527

Boh pripravuje
moje ašpirujúce srdce,
aby bolo Trónom
Jeho Božskosti.

528

Všetky moje obavy zo sveta
sa rozplynuli,
pretože som našiel útočisko
v Božom Úsmeve.

529

Každé ráno
mi Boh žehná a pomáha,
aby som bol na rovnakej vlne
s Jeho Sladkým a Súcitným Šepotom.

530

Čím silnejšia je tvoja
vernosť a poslušnosť Bohu,
tým rýchlejšie budeš bežať
k Božiemu Palácu.

531

Boh nám dáva schopnosť,
aby sme boli jedinečne kvalifikovaní
nielen na Jeho nekonečnú Milosť,
ale aj na Jeho nesmrteľnú Hrdosť.

532

Každý deň oslavujem
úplne každú inšpirujúcu,
ašpirujúcu a obetavú myšlienku
svojou radosťou a vďačnosťou Bohu.

533

Úplne neveriacky krútim hlavou,
keď mi môj Pán hovorí,
že som Jeho vyvoleným nástrojom.

534

Aký krásny a mocný
je strieborný šepot
zlatého sna!

535

Ak je náš pohľad
neochvejne upretý na Boha, 
potom nás Boh pozve,
aby sme sa s ním hrali tak dlho,
ako budeme chcieť. 

536

Moja duša neverí
na hry tajnosti.
Moja duša verí len
na hry extázy.

537

Dve obľúbené činnosti mojej duše:
sebadávanie
a prejavovanie Boha.

538

Ó, moja ochota, nemeškaj!
Dychtivosť na teba čaká
pri tvojich dverách,
aby ste obe mohli začať
svoju cestu za Bohom.

539

Každé ráno ponúkam dve piesne
svojmu Pánovi Milovanému Najvyššiemu:
pieseň nadšenia mojej mysle
a pieseň vďačnosti môjho srdca.

540

Moja duša je úplne presvedčená o tom,
že moja pochybujúca myseľ
sa nakoniec vzdá
a bude nasledovať moje ašpirujúce srdce.

541

Beda,
som úplne šokovaný, keď vidím,
že platnosť kreditnej karty mojej ašpirácie
už dávno vypršala.

542

Moja duša vždy zásobuje jedlom
moje srdce
hladné po Bohu.

543

Ó, moja myseľ, nebuď hlúpa!
Nehojdaj sa stále
na kyvadle svojej nerozhodnosti.
Tak ako moje srdce, aj ty sa hojdaj
na kyvadle svojej oddanosti Bohu.

544

Buď silný, buď odvážny,
buď dokonalý každým spôsobom,
aby žiadny neašpirujúci človek
nemohol stiahnuť
teba a tvoju ašpiráciu!

545

Moje ašpirujúce srdce
a môj slúžiaci život
sa konečne tešia
z odovzdania mojej mysle,
ktorá pochybovala o Bohu a
popierala Boha.

546

Nech moja poslušná myseľ
stojí ako nesmrteľná socha
v záhrade môjho srdca.

547

Môj Pán chce,
aby som sa s Ním rozprával,
viac než to,
aby som mu spieval.

548

Môj Pane,
keď sa schválne vyhýbam
Tvojej Prítomnosti,
môj život sa stáva
skutočnou nočnou morou.

549

Môj Pán Najvyšší chce,
aby som veril,
že som nekonečne vyšší
a silnejší,
ako si viem predstaviť.

550

Realizácia Boha
je ďaleko za hranicou
predstavivosti.

551

Spokojnosť privíta
všetky tvoje snahy,
keď sa v tvojom živote
objaví odovzdanie.

552

Začal s ochotou,
ale na ceste za Bohom
ho stretlo nadšenie 
a sprevádzalo ho.

553

Životné skúsenosti
sa túlajú
po kľukatých cestách.

554

Ty nemáš čas,
ale Boh má veľa času.
Preto mu nevadí,
že za tebou plače.

555

Bezsenná viera je nevyhnutná, 
aby podporovala našu
najväčšiu rýchlosť ašpirácie.

556

Boh dá Svoje súkromné číslo
len ašpirujúcemu srdcu,
a nie trýznivej mysli.

557

To, čo potrebuješ,
je krása disciplíny,
a nie búrka
pôžitkárstva.

558

Východ slnka mysle
je úplne mätúci.
Západ slnka mysle
je taký inšpirujúci.

559

Myseľ moja,
maj železné nervy!
Pochybnosť sa k tebe rýchlo blíži.

560

Aj keď svojho Pána stretávam
len pri vzácnych príležitostiach,
milujem Ho viac,
ako by som si dokázal predstaviť.

561

Myslel som si, že moja cesta
k Božiemu Palácu
bude celkom krátka.
Ale teraz vidím,
že som sa tragicky mýlil.

562

Boh ma žiada,
aby som k Nemu prišiel
posvätnými krokmi,
a nie tajnými krokmi.

563

Ľudská myseľ
sa tak často bojí
zasiahnuť proti noci
nespravodlivosti.

564

Čisté srdce má jednoducho radosť,
keď neustále objíma
Božiu Vôľu.

565

Len sa staň
úplne odovzdaným životom.
Samotný Boh zdvihne zástavu
tvojho víťazstva.

566

Moja duša mi hovorí,
Že Boh bude úspešný len vtedy,
keď budem napredovať.

567

Môj Pane, naozaj Ti
na mne záleží?
„Áno, dieťa moje, záleží!
Nemám nič lepšie na práci.“

568

Môj Pane, naozaj Ti
na mne záleží?
„Dieťa moje, záleží!
Cítim, že to je to najlepšie,
čo môžem urobiť
pre našu nerozlučnú jednotu.“ 

569

Môj Pane, naozaj Ti
na mne záleží?
„Dieťa moje, bol čas,
keď mi na tebe záležalo,
ale teraz už nie!
Vieš prečo?
V tých dňoch si Ma považovalo
za svojho vlastného.
Žiaľ, teraz Mi tvoja duša hovorí,
že to je už dávno zabudnutý príbeh.“ 

570

Boh mi hovorí,
aby som zostal pri Jeho nohách
nielen oddane,
ale aj hrdo. 

571

V ľudskom živote
neexistuje žiadny búrlivý deň,
ktorý by sa nedal zmeniť
na najjasnejší východ slnka. 

572

Mier máš na dosah.
Neboj sa ho
dotknúť,
precítiť ho
a prihlásiť sa k nemu.

573

Dve kľúčové otázky
ľudského života:
Naozaj Bohu záleží na ľudstve?
Naozaj Boh ľudstvo potrebuje? 

574

Neznesiteľná katastrofa:
Majster požiadal žiaka
aby odišiel. 

575

Nepredstaviteľná katastrofa:
žiak opustil
Majstra.

576

Keď Majster požiada žiaka,
aby odišiel, 
po čase môže dať žiakovi
ďalšiu šancu. 

577

Keď žiak
opustí Majstra,
Majster nie je povinný
zobrať žiaka späť.

578

Nejakým spôsobom umožníme,
aby sa na obzore nášho srdca
objavilo nevýslovné
utrpenie.

579

Boh očakáva od každého,
aby bol výborným žiakom
v Škole Jeho Srdca.

580

Už viac nezostanem mysľou,
ktorá žobre komplimenty
od sveta.

581

Každý deň sa modlím, modlím,
a modlím k Bohu,
aby ma požehnal srdcom,
v ktorom rozkvitá jednota.

582

Tvoj náznak ochoty
urobil Boha
nesmierne šťastným.

583

Môj Pane,
Modlím sa k Tebe
za Tvoju vnútornú Náklonnosť
a nie za Tvoju vonkajšiu Pozornosť.

584

Láskavé srdce
má voľný prístup
k Božiemu Spokojnému Srdcu.

585

Tak ako svoje srdce,
urobím aj svoju myseľ
posvätným oltárom čistoty.

586

V duchovnosti
vnútorná jednota
a vonkajšie naplnenie
musia ísť spolu.

587

Neprestajne som túžil
po srdci, v ktorom rozkvitá Boh,
a teraz ho mám.

588

Kde žijem?
Žijem medzi džungľou nevďačnosti
svojej mysle
a záhradou vďačnosti svojho srdca.

589

Neúprimnú myseľ
musíme mať
pod kontrolou.

590

Pravda, urobil som veľa
neinšpirujúcich, neosvecujúcich
a nenapĺňajúcich vecí,
ale cítim, že som zodpovedný
len svojmu Pánovi Najvyššiemu.

591

Moja duša hovorí môjmu srdcu,
že bude veľmi šťastná len vtedy,
keď bude moje srdce žiť
blízko Boha.

592

Beda, bojujem a bojujem
so svojou tvrdohlavou
mysľou!

593

Boh pracuje vo dne v noci,
aby nadviazal trvalé priateľstvo
s mojou mysľou.

594

Som šťastný,
keď mám Božie Oko
vo svojom srdci.

595

Som šťastnejší,
keď vidím Božie Srdce
vo svojom srdci.

596

Som najšťastnejší, keď sa cítim,
že Božie Nohy
žehnajú moje srdce.

597

Viera môjho srdca
prenasledovala pochybnosti mojej mysle,
nakoniec ich chytila
a úplne ich odzbrojila.

598

Neašpirujúca myseľ 
je pre nádej a prísľub
dokonalým cudzincom.

599

V zápase života
sa nikde nenachádza
raj.

600

Nech moje ašpirujúce srdce
bez zlyhania každý deň,
stúpa ako ranné slnko.

601

Moje vďačné srdce
a odovzdaný život
sú dva Božie mikrofóny.

602

Ak chceš byť 
Božím prvotriednym služobníkom, 
potom buď stelesnenou jednoduchosťou, 
úprimnosťou a čistotou.

603

Môj Pane, čo mám robiť 
keď celý svet o mne hovorí zle?
Mám sa smiať alebo plakať? 
„Moje dieťa, len zostaň ticho!“  

604

Boh nachádza v našich úsmevoch
zlato.
V našich slzách 
nachádza diamanty. 

605

Moja myseľ sa túla a blúdi
vo svete sklamania
a nespokojnosti.

606

Bohu nemusím nič dokazovať,
ale sebe musím dokazovať 
každú jednu vec.

607

Každý hľadajúci má
dva vzdialené sny:
sen o realizácii Boha
a sen o prejavení Boha.

608

Moje ašpirujúce srdce
je jedinou skutočnosťou,
ktorú môžem nazvať svojou vlastnou.

609

Nech sa moja ašpirácia,
oddanosť a odovzdanie ponáhľajú, 
aby zmarili plány nevedomosti.

610

Neexistuje nič také
ako maximálna
povolená rýchlosť ašpirácie.

611

Množstvo našich sťažností Bohu 
sa každý deň stáva 
väčším a väčším.

612

Konečne som prinútil
draka svojich túžob,
aby ma opustil
a žil v temnej priepasti.

613

Ó, môj hľadajúci priateľ,
musíš si uvedomiť,
že Boh nikdy nechce,
aby si oplakával minulosť.
Chce, aby si išiel vpred
rýchlejšie než najrýchlejšie.

614

Milujem bremená,
ktoré mi určil Boh,
a nie bremená, ktoré som si vytvoril sám.

615

Pravidelne, oddane a verne
musíš zo svojej mysle odstraňovať
všetky nečisté myšlienky.

616

Nech je môj každodenný život
hučiacim vodopádom
tvorivosti.

617

Existuje neustála interakcia
medzi pochybnosťami mojej mysle
a starosťami môjho života.

618

Ak chceš byť šťastný,
naozaj šťastný,
potom si musíš okolo seba udržať
jednoduchosť,
úprimnosť a čistotu.

619

Silná túžba
je nielen nenásytne,
ale aj nebezpečne hladná
a chce pohltiť celý svet.

620

Túžiaca myseľ
sa hrozne bojí
slnka premeny.

621

Intelektuálna sila mysle
značne oslabila
svet ašpirácie.

622

Neistota srdca
sa rodí
zo žiarlivosti mysle.

623

Neisté smery života
sú určené len pre tých,
ktorí nevstúpili
do duchovného života.

624

Ašpirujúce srdce musí robiť
dlhšie než najdlhšie
a rýchlejšie než najrýchlejšie kroky.

625

Tvoj Majster ti každý deň
s požehnaním dáva
zlatú mincu súcitu.
Používaj ju so svetlom múdrosti!

626

Ak si vo svojej poslušnosti úprimný,
potom budeš nepochybne
nielen nasledovať,
ale aj chápať Božiu Vôľu.

627

Bohužiaľ, som odborník v tom,
že vidím nedokonalosti druhých,
ktoré sa objavujú
v mojom vlastnom živote.

628

Na nesmierny zármutok
môjho ašpirujúceho srdca,
svet vďačnosti
zostáva stále nepreskúmaný.

629

Som bezmocný a beznádejný,
pretože ma ničí
bezočivosť mojej neposlušnej mysle.

630

Bezpodmienečne odovzdaný život
je jediným Božím receptom
na nedokonalý život ľudstva.

631

Žiaľ, je len veľmi málo študentov,
ktorí túžia študovať
v škole Božieho Srdca.

632

Úškrn nadradenosti
nebude nikdy schopný
zapáčiť sa Božiemu Srdcu.

633

Boh má vo zvyku opakovať sa,
aby boli všetci oboznámení
s Jeho Filozofiou.

634

Môj Pane, nemám nič iné
okrem svojho
žalostného plaču,
ktorý oddane a obetavo
kladiem k Tvojim Nohám.

635

Beda, ako zúfalo sa moja myseľ,
ktorá pochybuje o Bohu,
snaží zničiť
fontánu lásky môjho srdca k Bohu!

636

Nikdy nedovoľ,
aby temná pýcha tvojej mysle
zatienila oblohu jednoty tvojho srdca.

637

Nájsť
vyrovnanú myseľ
je takmer nemožné.

638

Srdce hľadajúceho
bezpodmienečne vďačné Bohu
má určite miesto
v galaxii hviezd.

639

Chcem uctievať Boha,
ktorý spieva, hrá a tancuje
priamo predo mnou,
a nie vzdialeného Boha.

640

Som to ja, kto je v každom prípade
zodpovedný
za môj život odsúdený na zlyhanie.

641

Vôňa mojej duše
pochádza z jej neustáleho
a bezpodmienečného
uspokojovania Boha.

642

Môj hlasnejší než najhlasnejší smiech
je skutočne
jedným zo záchrancov môjho života.

643

Nech je môj život
každý deň požehnaný
novými lupienkami vďačnosti srdca Bohu.

644

Boh žehnajúc poslal
Svoje ochranné Krídla,
aby ma vyniesol do Svojho najvyššieho Neba.
Ale beda,
kde je moja pripravenosť,
kde je moja ochota,
kde je moja dychtivosť,
kde?

645

Skôr, než začnem kráčať
po slnkom zaliatej ceste k Bohu,
musím najprv zazvoniť na zvon
oddanosti môjho srdca.

646

Môj Pane Najvyšší,
prečo mi dovolíš
aby som na Teba tak často zabúdal?
„Dieťa moje, s bázňou poslúcham
výslovný príkaz tvojej mysle.“

647

Beda,
som nútený žiť
medzi mukami a netrpezlivosťou svojej mysle
a blaženosťou a trpezlivosťou svojho srdca.

648

Odhodil
svoju pochybovačnú myseľ.
Hľa, krása jeho duše
opäť tancuje na jeho tvári.

649

Nie vynútené odovzdanie,
ale modlitbyplné a radostné odovzdanie
je víťazom
božských pretekov.

650

Boh žehná
oblohu vďačnosti srdca
každého hľadajúceho
Vlajkou Svojho vlastného Víťazstva.

651

Sústredenie na Boha
je zdrojom
univerzálnej jednoty.

652

Nebeské výšiny
zostávajú ďaleko mimo dosahu
ľudského očakávania.

653

Neotáľaj, môj hľadajúci priateľ!
Okamžite začni riadiť
svoju loď smerujúcu k Bohu.

654

Nezlomná vôľa mojej duše
mi neustále pomáha
prekonať búrlivé prekážky
vytvorené mojou mysľou.

655

Ak do svojej mysle
nepustíš klamstvo,
rýchlo k tebe príde mier.

656

Nechyť depresiu!
Čoskoro sa zmení
na niečo smrteľné.

657

Aby si v sebe uvoľnil
božskú silu,
urob svoju vnútornú vieru
úplnou a dokonalou.

658

Ten, kto nechce
rozbíjať kamene,
nikdy nebude schopný
vytvoriť cestu.

659

Myseľ sa stále snaží
zakryť ašpirujúce srdce
oblakmi pochybností.

660

Nepodľahni pokušeniu
navštíviť svoj minulý život.
Môže ťa nenásytne zhltnúť
tiger tvojej minulosti!

661

Usmievaj sa, stále sa usmievaj!
Dokážeš odzbrojiť
aj toho najhoršieho nepriateľa.

662

Buď opatrný!
Nedovoľ,
aby sa plamene depresie tvojho vitálu
rozšírili do tvojej mysle
hľadajúcej Boha.

663

Hľadajúci vo mne
sa teraz teší
z výbuchu sopky pochybností mojej mysle.

664

Každá skúsenosť s Bohom
má schopnosť
pohnúť a zatriasť celým svetom.

665

Bezvýhradne a oddane
poslúchaj príkazy
svojej všetko osvecujúcej duše.

666

V Božej vyvolenej Hodine
sa láska k Bohu prebudí v každom človeku.
Nikomu sa to nemôže stať príliš skoro,
ani príliš neskoro!

667

Každý deň
sa moja myseľ začne modliť
a moje srdce začne meditovať,
keď úsvit začne ukazovať
svoje krásne a s radostné
dúhové farby.

668

Tvoja tvrdohlavá a neochotná myseľ
ťa odnáša
ďalej než najďalej
od tvojej vlastnej vnútornej božskosti.

669

Nikdy sa nepoddaj
svojej nepripravenej mysli,
ak chceš uspieť
vo svojom duchovnom živote.

670

Božie Srdce
vždy očakáva
tvoj bezpečný a radostný návrat.

671

Kozmickí bohovia
radi žijú
z vône Matky Zeme.

672

Môj Pane Najvyšší,
som Ti taký vďačný,
že každý deň
požehnáš mňa a môj život
novým snom.

673

Môj Pane, požehnaj ma
stále rýchlejšími krokmi
k môjmu najvyššiemu Cieľu.

674

Boh stále chce,
aby som našiel útočisko
pod baldachýnom
Jeho bezpodmienečnej Lásky.

675

Nezadus svoj život
neúprimnosťou svojej mysle
a neistotou svojho srdca.

676

Arogancia, nehanebnosť
a neznášanlivosť
sú traja dôverní spolubývajúci.

677

Falošná úprimnosť
sa nemôže vyhnúť
hroziacej katastrofe.

678

Kvôli vonkajšiemu bohatstvu,
ktoré si nahromadil,
tvoje vnútorné bohatstvo
zmizlo.

679

Existuje nejaké miesto na zemi,
kde nie je množstvo
neúprimných hľadajúcich?

680

Bez ohľadu na to,
akí sme neúprimní a nečistí,
Boh stále zostáva Svojím Odpúšťajúcim Srdcom.

681

Výčitky nie sú odpoveďou!
Odhodlanie urobiť správnu vec
je odpoveďou na všetky otázky.

682

Nie ašpirujúci, ale neašpirujúci človek
musí byť úplne závislý
od svojho osudu.

683

Čistota v našej mysli
pominie tak rýchlo
ako padajúca hviezda.

684

Ľudský život
nie je nič iné
ako šialený beh
za pozemskými pôžitkami.

685

Neposlušnosť znamená
byť zámerne hluchý
k Božiemu Nektárovému Posolstvu.

686

Moje modlitby a meditácie
sú ochranným štítom
pred útokmi nevedomosti.

687

Každá myšlienka lásky k Bohu
je liekom
na naše mentálne trápenie.

688

Vychádzajúce slnko mi hovorí,
kam mám ísť.
Zapadajúce slnko mi hovorí,
kde mám zostať.

689

Skutočne ašpirujúce srdce
nechce žiť
v krajine sklamania.

690

Moja myseľ,
aká si hlúpa!
Nechceš odpovedať
na žehnajúce a mocné klopanie
nášho Pána.

691

Slzy a úsmevy môjho srdca
dokážu skutočne
potešiť Boha.

692

Iba srdce jednoty
vie plávať v hojnosti
univerzálneho mora.

693

Duša rána
každý deň spieva
novú pieseň
pre Matku Zem.

694

Každý deň sa veselo a hrdo
zúčastňujem dvoch pretekov:
pretekov ašpirácie a
a pretekov oddanosti.

695

Musíme zmazať
všetky odtlačky prstov
pochybností
zo svojej mysle!

696

Meditácia je
tajným a posvätným pokladom
nášho srdca.

697

Ó, hľadajúci priateľ,
jasne vidím,
ako úprimne sa snažíš
oslobodiť od nenapraviteľnej tvrdohlavosti
a pochybností svojej mysle.

698

Telo, vitál a myseľ
sa musia prichýliť
ku skale odhodlania srdca.

699

Môj Pán má bezvýhradný súcit
so smútkom,
ktorý ničí moje srdce.

700

Moja usmievavá radosť
plná modlitby
teší moju nebeskú dušu.

701

Svitajúce dni
púte ľudstva
sa nikdy neskončia.

702

Odovzdanie sa
je modlitbyplný, radostný,
bezsenný a bezdychý
prísľub Bohu.

703

Neposlušnosť nie je len
bezvýznamná udalosť,
ale vážna nehoda.

704

Žiadny duchovný Majster
nechce, 
aby bol jeho život
plný zvedavcov.

705

Životy toľkých ľudských bytostí
sa riadia
povrchným šťastím.

706

Pýcha hovorí Bohu:
„Nepotrebujem Ťa.
To je ešte slabé slovo!"

707

Po hrubej neposlušnosti
nasledujú
nekonečné katastrofy.

708

Nečistota mysle
je vnútornou rakovinou
v živote hľadajúceho.

709

Od hľadajúcich sa očakáva, 
že budú božskými plavcami
a budú plávať proti prúdu
svojich minulých zlozvykov.

710

Prišiel som na to,
že všetky skratky k realizácii Boha
sú nielen márne, ale aj zbytočné.

711

Existuje nejaká ľudská bytosť,
ktorá nesurfuje na vlnách
Božieho Záujmu, Súcitu
a Odpustenia?

712

Ak nebudeš pozorne počúvať
Božie Prednášky,
tvoj život nebude ozdobený
krásou sebaprekonávania.

713

Boh používa Svoje Hromové Príkazy
len u tých ľudských bytostí,
ktoré Ho neposlúchajú.

714

Tí, ktorí sú chránení
pancierom božskej lásky
budú môcť urýchliť
vonkajší úspech ľudstva
a jeho vnútorný pokrok.

715

Každá božská myšlienka
je prekrásnym
anjelom.

716

Majstrove stopy
ukazujú tú najjasnejšiu cestu
do Neba.

717

Pokús sa žiť
vo večnom prameni
nadšenia a dychtivosti.

718

Bez ohľadu na to, kde žijem –
vo svojom tele, vo svojom vitáli,
vo svojej mysli,
dokonca aj vo svojom srdci –
stretávam votrelcov, nepekné myšlienky.

719

Moje ašpirujúce srdce
je zaprisahaným nepriateľom
môjho života túžby.

720

Túžim len
po Bohom požehnanom živote
a ničom inom.

721

Duchovnosť
rada prijíma výzvy
síl pokušenia.

722

Neustále sme vo väzení
myšlienok a ideálov,
ktoré sme sami vytvorili.

723

Ó myseľ moja,
už viac nespi a nechráp
pod prikrývkami
ilúzie a sebaklamu.

724

Boh nám hovorí,
že si musíme vybrať,
či chceme nosiť
girlandu ašpirácie,
alebo pytóna túžby,
ktorý nás zadusí.

725

Depresia
v neašpirujúcom vitáli
nikdy nezomrie.

726

Bezcieľna loď jeho mysle
blúdi v oceáne
noci nevedomosti života.

727

Svet túžob
nie je nič iné
ako dusivý život vo väzení.

728

Na moju nesmiernu radosť,
veža mojej neposlušnej mysle
sa úplne zrútila.

729

Dnešná neochota
bude prinútená vstúpiť
do bezodnej priepasti
ničoty.

730

Moje vysoko lietajúce sny
sú v objatí
Božej vlastnej Skutočnosti.

731

Musíš prísť a sadnúť si
k Božím Nohám
s tečúcimi slzami svojho srdca
aby si vidiel Úsmev najvyššieho Uspokojenia Boha.

732

Trúbka Božieho Víťazstva
znie úplne najlepšie
v záhrade môjho odovzdaného srdca.

733

Na moje najväčšie uspokojenie,
môj život a moje srdce
boli spútané Láskou Večnosti
a nie Silou Nekonečnosti.

734

Milšia než najmilšia voľba
môjho ašpirujúceho srdca
je Božie Uspokojenie Božím vlastným Spôsobom.

735

Pri pohľade na môj neúspešný život ašpirácie
moja duša a môj Pán Najvyšší
spolu plačú a nariekajú.

736

Život dychu čistoty
je vždy
za to božské v nás.

737

Slzami zaplavený
je vonkajší život človeka.
Extázou zaplavený 
je Bohu odovzdaný vnútorný život človeka.

738

S láskou, oddanosťou a sebadávaním
musíme študovať
stránky svojho srdca ašpirácie.

739

Vo dne a v noci
s láskou, oddanosťou, modlitbou
a sebadávaním
hľadám len jednu vec: Božie Stopy.

740

Odmietaš prijať
príležitosť ašpirovať na Boha,
a napriek tomu túžiš
po ocenení realizovať Boha.

741

Ty blázon!
Ako čakáš, že uspeješ
vo svojom duchovnom živote
keď dávaš Boha na úplný koniec
svojho zoznamu priorít?

742

Ak nechceš milovať Boha
kvôli Bohu samotnému,
nakoniec sa určite vzdáš
svojho duchovného života.

743

Najprv získaj Božie osvietenie,
potom mysli na Božie prejavenie
vo svojom živote.

744

Ak je Boh pre teba len slovom,
potom nebudeš schopný
vyjsť z džungle svojej mysle.

745

Svoj vitál musíš krotiť
každý deň.
Inak môžeš byť hocikedy zasiahnutý
výbuchom emócií.

746

Vedome a odvážne
vyhoď všetky myšlienky
a pocity neistoty
zo svojho srdca.

747

Moja duša stále opakuje
len jednu vec:
Boží Spôsob je jediný spôsob.

748

Prečo si myslíš,
že Boh považuje tvoj prípad,
za celkom beznádejný a zbytočný?
Úplne sa mýliš!

749

Ak chceš vidieť v Božom Oku
úplnú spokojnosť,
tvoje srdce musí mať odvahu leva,
aby porazilo pýchu
noci nevedomosti.

750

Boh chce byť viditeľný,
ale obáva sa,
že Jeho Silou zaplavená viditeľnosť
spôsobí tvoj okamžitý kolaps.

751

Boží Súcit
nemôžeme nikdy
podplatiť.

752

Boh bol šokovaný,
keď počul, že som dal
Jeho Posolstvo Premeny Sveta
svojej mysli,
aby ho odovzdala svetu.

753

Bez ohľadu na to, koľkokrát
moja darebácka myseľ
zmení svoje telefónne číslo
po spáchaní závažných trestných činov
proti Bohu,
moje srdce jednoty s Bohom
to nejako zistí.

754

Úspešné vyjednávanie
začína osvietením
dvoch úplne odlišných síl.

755

Malé „ja“
má ľudský smäd.
Veľké „ja“
má hlad po Bohu.

756

Chcem, aby bola moja myseľ
naplnená Božím Zvukom,
ale Boh chce naplniť moje srdce
Svojím Tichom.

757

Obloha môjho srdca
nie je len bdelá,
ale aj plná Boha.

758

Buď dokonalým stelesnením
úprimnosti.
Boh rozhodne vypočuje
plač tvojho srdca.

759

Som v rovnakej lodi
ako moje srdce
hladné po tichu.

760

Ak dovolíš neposlušnosti,
Aby dala nohu do dverí tvojej mysle,
bude to začiatok
hurikánu tvojho zničenia.

761

Beda, neviem,
prečo musím tak bezmocne blúdiť
v džungli svojich myšlienok!

762

Každý deň sa modlím k Bohu,
aby zmenil moju myseľ na kvet pokoja,
moje srdce na kvet čistoty
a môj život na kvet jednoduchosti.

763

Čokoľvek nasmeruje
tvoju jednoznačnú pozornosť
k Božskému,
je nielen dokonalé,
ale najdokonalejšie.

764

Boh chce, aby som plakal
na Jeho Ramene,
ale ja radšej plačem
pri Jeho Nohách.

765

Môj Pane, daj mi schopnosť
zotrieť každú slzu
z každého srdca.

766

Nespočetné množstvo hľadajúcich Boha
plače každý deň
pre zlepšenie sveta.

767

Boh sa s tebou spriatelí
a bude ťa považovať 
za Svojho vlastného,
ak v sebe objavíš
nového ducha pokory.

768

Pretože som sa stal
úprimným milovníkom Boha,
moje dni temnoty a záhuby
sa skončili.

769

Pretože moja myseľ neustále rozpráva,
môj vnútorný Sprievodca
zložil sľub ticha.

770

Nepredaj
svoje ašpirujúce srdce
za bezcenné pozemské radosti.

771

Boh úprimne miluje
tvoje neustále odmietanie
byť nešťastným.

772

Keď láska podnieti
tvoju poslušnosť Bohu,
až potom sa staneš
úplne dokonalým.

773

Netreba na to viac
než trochu úsilia,
aby sme potešili svojho 
Milovaného Pána Najvyššieho.

774

Hlboko obdivujem
tvoju oddanú veselosť,
ó, hľadajúci Boha,
hoci tvoj cieľ
je bilióny míľ ďaleko.

775

Ak nie si úplne pripravený,
potom nezačínaj
svoju cestu ašpirácie,
pretože neprídeš
do svojho konečného Cieľa.

776

Boh chce, aby som ukryl
svoju hlučnú myseľ
vo svojom tichom srdci.

777

Široko otvorené srdce
a slnečný úsmev
stačia na to,
aby sme si získali srdce ľudstva.

778

Ponúkam svoj pokorný život
svojmu Pánovi Najvyššiemu.
On ma zaplavuje
Svojou nesmiernou Pýchou.

779

Môj Pane, prosím, povedz mi,
čo mi zostane,
ak ma necháš samého?

780

Ego mojej mysle
každý deň vychádza do popredia,
aby bezohľadne mučilo

781

Moje srdce plávalo v slzách,
keď videlo, 
ako veľmi moja myseľ
neposlúcha Boha.

782

Tí, ktorí snívajú o Raji,
musia plakať srdcom
a usmievať sa srdcom.

783

Existuje taký veľký nesúlad
medzi vlastníckou mysľou
a poddajným srdcom!

784

Ó, moja myseľ,
prečo dovolíš,
aby ťa prenasledoval strach
a pochybnosti?

785

Ó, môj vitál,
prečo dovolíš,
aby ťa napádala depresia
a sklamanie?

786

Ó, moje srdce,
prečo dovolíš,
aby ťa nemilosrdne škrtila neúprimnosť
a nečistota?

787

Ó, moje telo,
prečo dovolíš,
aby ťa pohltil
letargický spánok?

788

Každý nádych meditácie
je rozkvetom
našej vnútornej duchovnosti.

789

Veľmi sa mýliš,
keď hovoríš,
že duchovnosti chýba praktickosť.

790

Vonkajší život
rád prebýva
v mysli možnosti.

791

Vnútorný život
rád prebýva
v srdci nevyhnutnosti.

792

Pomalosť plodí nepripravenosť.
Nepripravenosť plodí neochotu.
Neochota plodí nedostatok nadšenia.

793

Tak ako niet konca 
našim hlasným modlitbám,
rovnako niet konca
ani našim tichým meditáciám.

794

Moja intenzívna láska k Bohu
je hlbokým uspokojením Boha
v mojom živote.

795

Zádumčivé starosti mysle 
zmiznú,
keď svitne pokoj srdca. 

796

Bol čas,
keď som žil
v jaskyni neistoty svojej mysle,
ale teraz žijem
v paláci istoty svojho srdca.

797

S nedokonalosťou som sa išiel pozrieť
na Božie Oko;
s dokonalosťou som si sadol
k Božím Nohám.

798

Boh mi hovorí, 
že nepotrebuje
môj dokonalý život.
Potrebuje len
moje ochotné srdce.

799

Oddanosť je sklamaním
len vtedy,
keď sa zjaví očakávanie.

800

„Zajtra sa stanem dokonalým!“
To je absurdná filozofia
lenivých ľudí.

801

Rozhodne existuje deliaca čiara
medzi dobrotou a veľkosťou,
a táto čiara je dosť výrazná.

802

Nikdy nebudeš mať mier,
ak zostaneš v miestnosti
svojej neašpirujúcej mysle.

803

Neoddávaj sa
hre pokušenia!
Nikdy sa neskončí.

804

Trvalá neposlušnosť jeho mysle
ho odviedla
ďalej než najďalej
od Božieho Súcitného Oka.

805

Cvičenia čistoty nám dávajú
veľmi rýchle výsledky.
Naša vnútorná bytosť sa stáva
neobyčajne silnou.

806

Boh určite zmizne,
ak sa odovzdáš
svojmu depresívnemu a sklamanému vitálu.

807

Keď tvoja ašpirácia stúpa,
už sa viac nepozeraj
na tvár túžby.

808

Pokúšaš sa o nemožnú úlohu!
Tvoja šikovnosť nikdy nebude schopná
oklamať tvoju dušu.

809

Myseľ chce využiť srdce,
ale myseľ nevie,
že srdcu vždy pomáha Boh.
Preto srdce nedopustí
žiadne využívanie.

810

Náš vonkajší život pozná
komplikované plány mysle.
Náš vnútorný život pozná
krásne sny srdca.

811

Boh chcel, aby som mal
život bez ega.
Beda, čo to robím?
Užívam si život s veľkým egom.

812

Keď dáš neposlušnosti
jeden palec,
okamžite požaduje dlhú míľu.

813

Ak sa chceš tešiť z Božej blízkosti,
potom si vypestuj sladkosť
v celej svojej bytosti.

814

Nie sebaláska, ale sebarozšírenie
nás dokáže a bude viesť
k nášmu Cieľu, k Bohu.

815

Keď sa k tebe ponáhľa Božia Milosť,
Boh od teba očakáva
vnímavé srdce.

816

Vyžaduje to obrovskú odvahu,
aby sme mali absolútnu vieru
v Božie vonkajšie konanie. 

817

Životné búrky ťa nemôžu vystrašiť,
ak tvoja myseľ túži
po Božom nesmrteľnom bohatstve: Mieri.

818

Ak nie si úprimne verný 
svojej vlastnej duši,
ako môžeš očakávať, že budeš mať
skutočne spokojný život?

819

Nevedomosť netrpezlivo čaká
na tvoju odovzdanosť
vo zvuku tvojho vonkajšieho života
a v tichu tvojho vnútorného života.

820

Strach mysle
môže ľahko vydesiť
vitál a telo.

821

Udržuj intenzitu svojho srdca nažive
bez ohľadu na to,
koľkokrát za deň sa stretneš so svojím Majstrom.

822

Nech tvoj modlitbyplný a dušeplný úsmev
stelesňuje sen o dokonalosti človeka
a Skutočnosť uspokojenia Boha.

823

Moja odovzdanosť bola vždy
veľmi mocným a bezpečným útočiskom
môjho života.

824

Tí, ktorí snívajú o Božom uspokojení
a slúžia Bohu,
nepoznajú odpočinok.

825

Pokrok odhodlania tvojej mysle
a pokrok ašpirácie tvojho srdca
sa musia každý deň zväčšovať. 

826

Myseľ
má vždy rada
neustále sa meniace predpovede.

827

Boh si každý deň aspoň raz
prezerá Svoj rodinný album,
v ktorom sa nachádza
krása a vôňa
Jeho Univerzálneho Sna.

828

Boh nemá v úmysle ti hroziť
akýmkoľvek spôsobom.
Chce len osvietiť
tvoje telo, vitál, myseľ a srdce
všetkými možnými spôsobmi.

829

Každý deň
Boh túži vidieť nový rekord
vytvorený Jeho vyvolenými hľadajúcimi
na bežeckej dráhe Jeho Srdca.

830

Boh má
Svoje Súcitné Oko
a Spokojné Srdce
pre ašpirujúci svet.

831

Boh má Svoje Odpúšťajúce Srdce
pre neposlušný, neašpirujúci
a egoistický svet.

832

Boh mi hovorí, že vždy viem,
čo je správne a čo nesprávne,
ale nechce sa mi 
urobiť tú správnu vec.

833

Sebadávajúci život je
najlepším zosilňovačom
Boha.

834

Boh je
Okom Svojho Zamestnávateľa.
Boh je
Srdcom Svojho Zamestnanca.

835

Boh Stvoriteľ
má tendenciu sa smiať.
Boh stvorenie
má tendenciu plakať.

836

Supermarketová myseľ 
neašpirujúcich ľudských bytostí
vyžaduje každý deň
nové zásoby.

837

Božie výnimočné Svetlo Spravodlivosti
je vždy
aktuálne.

838

Božie Ochraňujúce Oko
zostáva v dvadsaťštyrihodinovej pohotovosti,
aby chránilo životy
Jeho vyvolených detí.

839

Božie Srdce vie,
ako šepkať.
Ľudská myseľ vie,
ako fňukať.

840

Batérie mysle
nikdy nefungujú správne.
Batérie srdca
sa nikdy nevybijú.

841

Naplnenie mojich túžob
nie je
Božou prioritou.

842

Prebudenie
a rozkvet mojej ašpirácie
sú Božími najvyššími prioritami.

843

Keď som na Krídlach Božieho Súcitu,
letím nielen najvyššie,
ale aj najďalej.

844

Čisté sny
importujú a exportujú.
Nečisté sny
iba explodujú.

845

Každý deň moje srdce
zbytočne dáva mojej mysli 
Božie lekcie!

846

Boh je vždy pripravený
tajne zakryť všetky moje chyby,
ale moji nepriatelia neustále
poukazujú na každú chybu, ktorú som urobil.

847

Ach, kedy sa moja myseľ usmeje?
Kedy?
Ach, kedy bude moje srdce plakať?
Kedy?

848

Tornáda prachu mysle
dokážu zničiť
vnútornú rovnováhu nášho srdca.

849

Boh Matka ma učí
pozerať sa hore
a neustále plakať.

850

Boh Otec ma učí
ponoriť sa hlboko do vnútra
a bezsenne sa usmievať.

851

Chcem, aby múdrosť môjho srdca
bola zdrojom mojej mysle
milujúcej slobodu.

852

Boh žiada moje srdce,
aby Mu povedalo svoju mantru.
Moje srdce odpovedá:
„Môj Pane, moja jediná mantra je:
´Milujem bezsenne a bez dychu
len Teba.´“

853

Beda,
ako dlho zostanem mysľou,
ktorá vôbec nevníma vízie?

854

Jeho myseľ popierajúca Boha
nedokázala predpovedať
jeho bezprostrednú záhubu.

855

Jeho srdce milujúce Boha
dokázalo predpovedať
Boží bezprostredný Úsmev Spokojnosti.

856

Ľahostajnosť tela
a nehanebnosť vitálu
sú dve deštruktívne nepriateľské sily.

857

Tvoja noc nevedomosti sa zväčší,
ak sa budeš tešiť z prítomnosti mysle,
ktorá popiera Boha.

858

Boh nám hovorí,
že v Jeho poslednej Skúške
nakoniec nikto nezlyhá.

859

Myseľ hladná po moci
zámerne odmieta
Domov Božieho súcitného Oka.

860

Chceš potešiť Boha?
Potom kradni Jeho Svetlo
koľko len chceš,
kedy sa ti zachce.

861

Čaká ho nepredstaviteľná blaženosť,
pretože jeho život sa stal
dychom odovzdania.

862

Keď sa nemodlíme a nemeditujeme
pravidelne,
Božie ťažké Vzdychy
pohlcujú Jeho živý Dych.

863

Ak sa nestaráš o svoj božský život,
tvoj zvierací život sa nepochybne
vráti.

864

Keď žijeme vo svojej nepokojnej mysli,
čokoľvek nám Boh dáva,
okamžite to odmietneme.

865

Nie plačom a nariekaním,
ale spevom a tancom
vyšiel jeho život z temnej mysle.

866

Beda, nikdy si neuvedomil,
že jeho počítačový mozog
ukradne krásu a vôňu
jeho šťastného srdca.

867

Spokojný Boh zostúpil
s radosťou a hrdosťou,
aby pozdravil jeho vďačné srdce.

868

Skôr, než sa pokúsi objať Boha,
ľudstvo by sa malo pokúsiť
nájsť Božie Stopy.

869

Boh je v rozpakoch,
keď stojí medzi
zložitosťou vedy
a jednoduchosťou duchovnosti.

870

Boh mi hovorí,
že mi dáva
prácu na plný úväzok:
ašpiráciu.

871

Starosti a obavy
sú verní poslovia
smrti.

872

Každý deň sa modlím k Bohu,
aby šťastie môjho srdca zvíťazilo
nad nešťastím mojej mysle.

873

Naše srdce potrebuje
bezsennú a bezdychú oddanosť Bohu,
aby raz a navždy porazilo
nepokojnú myseľ.

874

Slabí žiaci neveria
svojmu Majstrovi,
keď povie,
že im skrátil vzdialenosť.

875

Nepotrebujeme odmietnutie
ale osvietenie
svojho života túžob.

876

Boh chce, aby naša myseľ bola spoľahlivá,
naše srdce súcitné
a naša duša prorocká.

877

Božia Sila nás desí.
Božia Dobrota nás osvecuje.
Božie Naplnenie nás sýti.

878

Veľmi milujem dve veci:
svoje srdce poslušné Bohu
a svoj život odovzdaný Bohu.

879

Moje srdce je stále dychtivé
učiť moju myseľ, vitál a telo
so všetkou svojou láskou.
Ale, bohužiaľ, slnko jeho dychtivosti
sa mení na noc sklamania.

880

Má ľudská myseľ možnosť vyniknúť?
Áno!
Ale bohužiaľ,
myseľ sa nikdy neprihlási.

881

Tajomstvo je vonku:
túžiaca myseľ
nechce bývať
s ašpirujúcim srdcom.

882

Nebožská myseľ
neverí v činy.
Verí len v kázanie.

883

Radostné slzy našej duše
vyživujú a podporujú naše srdce jednoty,
ktoré napĺňa Boha.

884

Boh Sám sa teší
zo vzkriesenia
dávno strateného plaču ašpirácie
môjho srdca.

885

Silný tlak
skrytých úzkostí
sa nikdy nedá dostatočne opísať.

886

Boh ma prosí,
aby som vo všetkom videl zmysel
a nie nezmysel.

887

Buď si istý,
že Boh nerozveselí tvoju myseľ,
ak so sebou nesieš strach,
keď navštevuješ Boží Palác.

888

Neašpirujúca myseľ
nedokáže obetovať
život pôžitku
pre najvyššiu vec.

889

Nikdy nedovoľ,
aby sa tvoje srdce odovzdalo
pocitu bezcennosti.

890

Snaž sa upokojiť
nádejou
a posilniť sľubom.

891

Tvoja podozrievavá myseľ
konečne vchádza
do priepasti ničoty.

892

The old millennium says
Staré tisícročie hovorí
novému tisícročiu:
„Brat môj,
nerob tie isté chyby,
ktoré som urobil ja!“

893

Boh chce, aby sa moje srdce
každý deň tešilo
z nesmiernej ašpirácie
a môj život
z nesmiernej oddanosti.

894

Ašpirujúce srdce a život
bude skôr či neskôr celkom iste
prosperovať.

895

Nemám nič spoločné s mysľou,
ktorá túži
vládnuť svetu.

896

Ak ich zväčšíš,
Boh urobí slzy tvojho ašpirujúceho srdca
nesmrteľnými.

897

Hovorím svojej mysli,
že nikdy nemôže preceniť
schopnosti mojej duše.

898

Prosím svoju myseľ,
aby nepodceňovala
schopnosti môjho srdca.

899

Nemôže existovať
žiadna primeraná náhrada
za Dotyk Božieho Súcitného Oka.

900

Snažiť o definíciu osvietenia
znamená kŕmiť hlad
sklamania.

901

Naša myseľ, naše srdce
a naša pozemská existencia
budú oslávené,
ak cítime, že náš Pán Najvyšší
má v nás trochu viery.

902

Jasne vidím,
že Božie Súcitom zaplavené Oko
kolíše moje ašpirujúce srdce.

903

Ó, moja myseľ,
tvoja hlúposť nepozná hraníc!
Pozri, ako veľmi si sa vzdialila
od Domova Božieho Srdca.

904

Môj Pane,
rozbi môj život na milióny kúskov,
pretože stále nechce sedieť
pri Tvojich Lotosových Nohách.

905

Boh chce, aby som Mu dal
len jednu vec,
ktorá Ho urobí nanajvýš šťastným:
krásny úsmev môjho srdca.

906

Každý deň odovzdávam
obmedzené vzdychy svojho života
Božiemu neobmedzenému Súcitnému Dychu.

907

Boh nie je spokojný,
keď ma vidí blízko Svojho Srdca.
Chce, aby som bol hlboko vo vnútri
Domova Jeho Srdca.

908

Môj život sa pohybuje rýchlosťou býčieho záprahu.
Čas na mňa nečaká.
Beda, premena mojej povahy
zostane navždy vzdialená.

909

Už nebudem trúbiť
na trúbke svojej mysle.
Odteraz budem trúbiť
len na trúbke svojej duše.

910

Boh nechce moje schopnosti,
ale moju ochotu,
aby Ho milovala a slúžila Mu.

911

Každý deň som nešťastný,
keď vidím a cítim,
že môj život túžby
rozširuje svoje hranice.

912

Beda, čo vidím,
keď sa ponorím do vnútra?
Vidím more smútku
a horu neúspechov.

913

Zakaždým, keď vystúpiš
na novú výšku ašpirácie,
hviezdy tvojej realizácie
prídu k tebe a zatancujú
nový Tanec Božieho Víťazstva.

914

Môj hľadajúci priateľ, hovoríš mi,
že nič nemáš.
Ale jasne vidím, že kamkoľvek ideš,
vyžaruješ modré Svetlo Nekonečnosti.

915

Nie je to ľahká úloha
úplne vyhodiť zo svojho života
neistotu.
Ale ja som to urobil!
Áno, urobil som to!

916

Moja zmätená myseľ
a nespokojný život
sa majú veľmi radi.

917

Prilep sa iba na Božie Srdce
nekonečnej Lásky
ako poštová známka.

918

Život bez vzostupov a pádov
nemusí byť
celkom napĺňajúci.

919

Skutočné šťastie nepramení
zo smädu mysle
po vlastníctve sveta,
ale z hladu srdca
po odovzdaní sa Bohu.

920

Príležitosť robí
to nebožské v nás zlodejom
a to božské v nás svätcom.

921

Veľké ústa
nie sú vždy sprevádzané
veľkým srdcom.

922

Pochodeň srdca
svieti najsilnejšie
v temnote mysle.

923

Radosť srdca
nepatrí nikomu,
pokiaľ nepatrí všetkým.

924

Modlitby a meditácie
sú občanmi
Božej Krajiny Srdca.

925

Podeľ sa s ľudstvom
o úsmev svojho srdca.
Hľa, stal si sa
pýchou Boha!

926

Samotná prítomnosť nečistoty
v živote hociktorého človeka
je skutočnou hrozbou
pre čistotu všetkých ľudí, všade.

927

Znalosti získame,
keď usilovne pracujeme.
Múdrosť získame,
keď sa odovzdáme
Božej Vôli.

928

Tvoja skutočná oddanosť Božej Vôli
ti povie,
čo je pravá láska
a čo je falošná láska.

929

Ignoruj psa svojho vitálu,
ktorý stále šteká
v záhrade tvojho srdca.

930

Ten, kto sa bezsenne usmieva,
žije v Oku Najvyššieho,
a ten, kto bez dychu plače,
žije v Srdci Najvyššieho.

931

Zvuk mojej mysle
môže byť citovaný a nepochopený,
ale nie ticho môjho srdca.

932

V najväčších Výškach
je vždy
veľa miesta.

933

Milovať svoje láskavé srdce
znamená milovať jeho Zdroj:
Boha.

934

Neboj sa
o svoju budúcnosť.
Venuj všetku pozornosť
večnému okamihu Teraz.

935

Nikdy nie je neskoro
viesť duchovný život
a tešiť Boha
Božím vlastným Spôsobom!

936

Nerozhodnosť núti tvoju myseľ,
aby zostala vo vnútri
temnej jaskyne.

937

Musíš sa vzdať
raz a navždy
zhovievavosti k starostiam tvojej mysle!

938

Tvoj emocionálny život
sa musí úplne odovzdať
tvojmu oku vízie.

939

Boh je sladký Šepot
a nie hlučná trúbka
v chráme tvojho srdca.

940

Žiarivé Srdce a Oko môjho Pána
ma volali
po celé stáročia!

941

V nádeji nášho srdca
stále existuje
neviditeľné svetlo.

942

Musíme zosúladiť
svoje prekypujúce nádeje
a žiarivé sľuby.

943

Môj Pán stále žije
v tajnej a posvätnej komnate
môjho tichého srdca.

944

Na rozdiel od nás
Boh rád spieva dve piesne:
pieseň jednoty srdca
a pieseň naplnenia života.

945

Moja oddanosť je zlatý most
medzi mojím ašpirujúcim srdcom
a Božím spokojným Úsmevom.

946

Jednoducho netušíme,
ako často sa odvažujeme
násilím vyhodiť Boha
zo svojho srdca.

947

Láska nie je obchodná dohoda
mysle.
Je to schopnosť jednoty
srdca.

948

Moderná veda robí hlúpo
pokus za pokusom,
aby nahradila
Božie Súcitom zaplavené Srdce.

949

Keď moje odovzdané srdce rozkvitne,
budem vedieť, že cieľ môjho šťastia
je na dosah ruky.

950

Môj Pane Najvyšší,
požehnaj ma celoživotnou
rastlinou vďačnosti srdca.

951

Dochádzka ašpirácie môjho srdca
je celkom uspokojivá,
ale žiaľ,
dochádzka oddanosti môjho života
nie je.

952

Musíš okamžite vyhodiť
staré, nezdravé a neašpirujúce myšlienky
svojej mysle.

953

Musím ochrániť
svoju pozemskú existenciu
pred neustálym sebazapieraním.

954

Môj Pán Milovaný Najvyšší
trpí a trpí,
keď moja myseľ odrádza a podceňuje
krásu a vôňu
môjho kvitnúceho srdca.

955

Pochybujúca myseľ
nakoniec zomrie
kvôli monotónnosti svojho vlastného života.

956

Neverte šíriteľom klamstiev,
ktorí informujú svet,
že smäd po Bohu
sa nedá nikdy úplne uhasiť.

957

Pokojná myseľ
a blažené srdce
sú dvojčatá Večnosti.

958

Moje srdce a ja vieme s istotou,
že Božie Súcitné Oko
je zdrojom Božieho Života.

959

Vytrvalosť
sa nakoniec doplaví
k Zlatému Brehu.

960

Dvoje dvere –
dvere Božieho Súcitu
a dvere Božieho Odpustenia –
necháva Boh stále otvorené.

961

Moje krídla spoliehania sa na Boha
ma vždy zanesú
do Božieho najvyššieho Paláca.

962

Deň za dňom
nás Boh neustále varuje,
aby sme sa vôbec nepriatelili
s nocou nevedomosti.

963

Boh chce, aby sa všetci zoznámili
dĺžkou a šírkou
Jeho Vôle.

964

Boh mi hovorí, 
že Jeho Filozofiou je:
ľudská myseľ sa musí odnaučiť;
ľudské srdce sa musí učiť.

965

Po celé roky
som plánoval a plánoval,
že ponúknem svoje vďačné srdce
svojmu Pánovi Najvyššiemu.
Beda, môj úspech
zostáva stále vzdialený.

966

Rozdiel medzi mojou túžbou
a Božou túžbou
je tento:
ja chcem Boha spútať
a Boh ma chce oslobodiť.

967

Každý deň
sa snažím dosiahnuť
s novým šťastným srdcom
vrcholné výšky svojej ašpirácie.

968

Boh mi hovorí,
že nemusím nahradiť 
svoj stratený čas.
Bude úplne v poriadku,
ak pobežím rýchlejšie
priamo odtiaľto a teraz.

969

Najlepším priateľom
hlúpej mysle
je absurdná myšlienka.

970

Veža ambícií mysle
je
vždy preplnená.

971

Čím som?
Som bezmocným plačom svojho srdca,
aby som dosiahol svoj Cieľ – Boha.

972

Keď sa pozerám hore,
stávam sa
krásou modlitby svojho života.
Keď sa pozerám dovnútra,
stávam sa
vôňou meditácie svojho srdca.

973

Budík môjho srdca
ma nielen budí,
ale tiež ma vedie
celou cestou k môjmu Cieľu.

975

Mučiaca myseľ
získava zlomyseľné potešenie,
keď vidí trpiace srdce.

976

Musíme zapáliť svoju myseľ
krásou nových nádejí
a vôňou nových ideálov.

977

Vnútorné slzy ašpirácie môjho srdca
neomylne a ľahko prežijú
nesprávne činy môjho vonkajšieho života.

978

Zakaždým, keď sa ponorím hlboko
do svojej meditácie,
moje srdce začne spievať
melódie mieru.

979

Tak často moja očakávajúca myseľ
spôsobuje infarkt môjmu životu
odovzdanému Bohu.

980

Ó, hľadajúci Boha, buď si istý,
že nikto nepostaví pomník
tvojim nepriateľským kritikom.

981

Zvedavá myseľ
nikdy nevidí
tvár Skutočnosti
a nikdy necíti
srdce Božskosti.

982

Maj predstavivosť mysle.
Maj ašpirujúce srdce.
Maj oddaný život.
Nič viac nepotrebuješ!

983

Pane môj, ako si želám,
aby si urobil môj život
dokonalou dokonalosťou
aspoň na letmú sekundu!

984

Nemôžeš mať inšpiráciu
slúžiť Bohu-stvoreniu
ak nemáš ašpiráciu
realizovať Boha-Stvoriteľa.

985

Od chvíle,
keď som uzrel svetlo sveta,
som si pestoval
nezlomnú vôľu
naplniť svoj sľub
prejavenia Boha.

986

Ľudský život nie je nič iné,
ako séria
nesplnených túžob.

987

Nikdy nedovolím
svojmu ašpirujúcemu srdcu,
aby bolo porazené 
mojou túžiacou mysľou.

988

Teším sa
z hry jednoty srdca
a nie z hry súťaženia a rozdeľovania
mysle.

989

Z každého malého kroku oddanosti Bohu
vzniká
obrovský krok odovzdania sa Bohu.

990

Keď máme napriek všetkému nádej,
nakoniec sa môže stať
pozitívnou skutočnosťou.

991

Náš Pán Milovaný Najvyšší
neomylne splní
Svoj Sľub Mieru tu na zemi.

992

Duchovnosť je plná
prekvapivých sľubov a
uistení.

993

Očakávanie a nešťastie
pokrýva dĺžku a šírku
mysle.

994

Bezsenné srdce vďačné Bohu
bude vždy požehnané
Mierom a Blaženosťou Božskosti.

995

Moja myseľ chce
dovážať veľkosť.
Moje srdce chce
vyvážať dobrotu.

996

Len pozvaní hostia, ktorí tešia Boha,
majú povolený vstup
do izby Božieho Srdca.

997

Moje krídla svetla a odovzdania sa Bohu
ma šťastne a hrdo nesú
na Pobrežie Sveta Za.

998

Pane môj,
naplň moju snehobielu túžbu:
nech sa moje srdce stane
dokonalým stelesnením
Tvojej nesmrteľnej Dobroty.

999

Dve veci nikdy nie sú mimo sezóny:
Božie Súcitné Oko
a Božie Odpúšťajúce Srdce.

1000

Môj Pane,
môj Absolútny Pane Milovaný Najvyšší,
prikázal si mi napísať básne:
Sedemdesiatsedem tisíc stromov služby.
Práve som ich dokončil tisíc.
Moje srdce, moja myseľ, môj vitál, moje telo
a ja
sme veľmi úprimne unavení.
„Dieťa moje, dieťa Mojej vlastnej Božskosti,
únava je neprijateľná.“

Preklady tejto stránky: Russian , Czech
Táto séria kníh môže byť citovaná pomocou kľúča st-1