476

Boh mi hovorí,
že ak chcem svoj duchovný život
začať odznova,
musím sa okamžite zbaviť
všetkých svojich pocitov viny
a nešťastia.