30. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Pokiaľ mám Teba
ako svojho Priateľa, jediného Priateľa,
nemusím venovať pozornosť
nepriateľským protivníkom.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

30. júla 1999, 9:12. Predtým, ako dvakrát zdvihol 118 kg (260 lb) oboma rukami súčasne (spolu 236,1 kg).