Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7

Návrat na bsah

1. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nechcem byť oslepený
svojím životom úspechu.
Chcem, aby bol môj život
osvietený mojím srdcom pokroku.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:07. Predtým, ako začal vzpierať v sede oboma rukami.

1. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Žiadaš ma,
aby som neodrádzal svet a zároveň
aby som sa nedal odradiť svetom.
Žiadaš ma,
aby som povzbudzoval svet a zároveň
prijímal povzbudenie sveta.
Ak to budem robiť,
potom Ťa poteším Tvojím vlastným Spôsobom.
Môj Najvyšší, splním Tvoje výslovné Želanie.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:14. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

1. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Budem poslúchať Tvoje Oko v každej chvíli,
aby som osvietil svoju myseľ.
Budem poslúchať Tvoje Nohy v každej chvíli,
aby som oslobodil svoj život.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:27. Predtým, ako 57-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (28-krát pravou, 29-krát ľavou).

5. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Smútok môjho života mi hovorí,
že nedokážem urobiť nič zvláštne
tu na zemi.
Radosť môjho srdca mi hovorí,
že čokoľvek inšpirujúce,
osvecujúce a napĺňajúce
dokážem urobiť, ak to chcem.
Môj Najvyšší, môj Pane Najvyšší,
môj Milovaný Najvyšší,
hovoríš mi, že musím robiť
iba jednu vec:
musím milovať každé,
úplne každé Tvoje Stvorenie
bezvýhradne a bezpodmienečne.
Môj Najvyšší, iba Tvoje Želanie,
Tvoju Žiadosť, Tvoj Rozkaz
s radosťou a hrdo splním.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

5. júla 1999, 8:20. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

5. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Ak nie som len pre Teba,
bezsenne a bez dychu,
potom prečo som tu na zemi?
Nemám dôvod zostať tu ani sekundu!
Môj Najvyšší, daj mi schopnosť
žiť iba pre Teba.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

5. júla 1999, 8:33. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

5. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Musím oddane cvičiť
viac a viac a viac a viac.
Iba vtedy budem schopný
dosiahnuť svoj cieľ.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

5. júla 1999, 8:43. Predtým, ako 56-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (27-krát pravou, 29-krát ľavou).

6. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Prosím, prosím, prebuď moje srdce.
Prosím, prosím, rozjasni môj úsmev.
Prosím, prosím, osvieť môj život.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

6. júla 1999, 7:17. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

6. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Potrebujem inšpiráciu každý deň,
aby nasýtila moju myseľ.
Potrebujem ašpiráciu každú hodinu,
aby nasýtila moje srdce.
Potrebujem osvietenie v každej chvíli
,
aby nasýtilo moju dušu.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

6. júla 1999, 7:26. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

6. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Úprimnosť potrebujem v každej chvíli
vo svojej mysli,
aby som tešil len Teba Tvojím vlastným Spôsobom.
Čistotu potrebujem v každej chvíli
vo svojom srdci,
aby som tešil len Teba Tvojím vlastným Spôsobom.
Jednoduchosť potrebujem v každej chvíli
vo svojom živote,
aby som tešil len Teba Tvojím vlastným Spôsobom.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

6. júla 1999, 7:34. Predtým, ako 57-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (29-krát pravou, 28-krát ľavou).

7. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes si uchovám len jedinú vec
vo svojom ašpirujúcom srdci: nádej.
Dnes si uchovám len jedinú vec
vo svojom slúžiacom živote: prísľub.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší

7. júla 1999, 4:48. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

7. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech moje srdce poslúcha Tvoje Oko.
Nech môj život poslúcha Tvoje Srdce.
Nech môj dych poslúcha Tvoje Nohy.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

7. júla 1999, 4:58. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

7. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojom srdci,
aj keď sa nemodlím a nemeditujem.
Ale, môj Pane Milovaný Najvyšší,
cítim Tvoju Prítomnosť vo svojej mysli,
iba keď sa modlím a meditujem.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

7. júla 1999, 5:07. Predtým, ako 54-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (25-krát pravou, 29-krát ľavou).

8. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Musím čeliť
všetkým problémom svojho života
s odhodlanosťou svojej mysle,
ašpiráciou svojho srdca
a oddanosťou svojho života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

8. júla 1999, 7:48. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 15,8 kg (35 lb) oboma rukami súčasne a do 36 kg (80 lb) pravou rukou.

8. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes si dušeplne nechávam čas,
aby som ocenil a obdivoval
všetko, čo vidím,
a každého, koho na ceste stretávam.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

8. júla 1999, 8:05. Predtým, ako začal vzpierať v sede lýtkami až do 408,6 kg (900 lb).

8. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Pozrel som sa ďaleko za oblaky
a chcem Ti povedať,
čo som objavil.
Objavil som
najjasnejšie slnko zajtrajška.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

8. júla 1999, 8:48. Predtým, ako začal vzpierať v stoji oboma rukami súčasne až do 95,4 kg (210 lb).

9. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Daj môjmu srdcu schopnosť
a príležitosť
úplne sa odovzdať Tvojej Vôli.
Odhoď moju myseľ,
túžiacu po ovládnutí sveta.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

9. júla 1999, 8:25. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

9. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech moje srdce rastie
do večne rozkvitajúcej oddanosti,
aby uctievalo
Tvoje Zlaté Nohy.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

9. júla 1999, 8:39. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

9. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Som Ti nesmierne, nesmierne,
nesmierne vďačný,
že si mi dal príležitosť
vyzdobiť pre Teba každý deň
nový domov srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

9. júla 1999, 8:49. Predtým, ako 60-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (29-krát pravou, 31-krát ľavou).

10. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Budem sa k Tebe modliť,
budem na Teba meditovať,
budem Ťa milovať
a budem Ti slúžiť ešte dlho potom,
ako sa moje odovzdanie stane úplným.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

10. júla 1999, 8:16. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

10. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Pane Milovaný Najvyšší,
moja bezsenná oddanosť Tebe
je novosťou mojej mysle,
sladkosťou môjho srdca
a plnosťou môjho života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

10. júla 1999, 8:24. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

10. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Aby som Ťa realizoval,
potrebujem vnútorné bohatstvo:
ašpiráciu a nič iné.
Vonkajšie bohatstvo
je nekonečne horšie než zbytočné.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

10. júla 1999, 8:35. Predtým, ako 54-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (27-krát pravou, 27-krát ľavou).

10. júla 1999 (IV)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes dostávam Tvoje božské Posolstvo krásy
a Tvoje najvyššie Posolstvo povinnosti
od všetkého, na čo sa pozerám.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

10. júla 1999, 9:21. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 18,2 kg (40 lb) oboma rukami súčasne.

11. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
To, čo potrebujeme, je viera v našej mysli.
To, čo potrebujeme, je láska v našom srdci.
Pozri, realizácia Boha
už viac nie je nemožnou úlohou.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

11. júla 1999, 8:34. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) až do 38,6 kg (85 lb) jednou rukou.

11. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Najvyšší, Ty si
môj Pán Milovaný Absolútny Najvyšší.
To je moja realizácia
a táto realizácia zostane so mnou
po celú Večnosť
zostane so mnou.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

11. júla 1999, 8:56. Predtým, ako začal vzpierať lýtkami v sede až do 408,6 kg (900 lb).

11. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Bol taký čas, keď som bol čiastočným
hľadajúcim Boha, milovníkom Boha
a služobníkom Boha.
Na svoju najväčšiu radosť
som sa teraz stal úplným
hľadajúcim Boha,
milovníkom Boha
a služobníkom Boha.
Môj Najvyšší, nech moja vďačnosť Tebe
zostane bezsenne a bez dychu
po celú večnosť.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

11. júla 1999, 9:32. Predtým, ako 66-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (33-krát pravou, 33-krát ľavou).

12. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Skutočne, úsmevy môjho života
sú krásne a inšpirujúce,
ale slzy môjho srdca
sú nádherné a dokonalé.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

12. júla 1999, 8:36. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

12. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje srdce, moja viera a ja
budeme spokojní iba vtedy,
keď Ty osvietiš
našu neosvietenú myseľ.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

12. júla 1999, 8:48. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

12. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tvoje absolútne Rozkazy
sú jediným pravým naplnením
môjho života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

12. júla 1999, 8:59. Predtým, ako 57-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou. (27-krát pravou, 30-krát ľavou)

13. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Samotný pohľad na Tvoje Lotosové Nohy
rozochvieva moju dušu, moje srdce,
moju myseľ, môj vitál, moje telo
a celú moju bytosť.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší

13. júla 1999, 10:00. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 18,2 kg (40 lb) oboma rukami súčasne.

14. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Zaplav celý môj život
Svojím nekonečným Súcitom,
aby som dokázal zmierniť smútok
a zmenšiť utrpenie sveta.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

14. júla 1999, 6:55. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne.

14. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje srdce je veľmi smutné.
Stále sa nedokážem sústrediť
v každej sekunde svojho života
na Tvoju Vôľu.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

14. júla 1999, 7:07. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg.)

14. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes by Ti moje srdce chcelo
predstaviť moju myseľ,
ale moja myseľ sa Ťa hrozne bojí.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

14. júla 1999, 7:21. Predtým, ako 72-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (36-krát pravou, 36-krät ľavou).

14. júla 1999 (IV)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Ja viem, ja viem,
nie si v mojom pozemskom dome.
Nie si v mojom Nebeskom Domove.
Si iba v slzách môjho srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

14. júla 1999, 9:09. Predtým, ako začal v sede zdvíhať lýtkami až do 454 kg (1000 lb). Nový rekord.

15. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Svetlo trpezlivosti mojej duše
sníva o mieri mojej mysle.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

15. júla 1999, 8:29. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.

15. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Výška dôvery mojej duše
je tvorcom mieru
môjho tela, vitálu a mysle.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

15. júla 1999, 8:57. Predtým, ako začal vzpierať v stoji oboma rukami súčasne až do 95,4 kg (210 lb) a každou rukou zvlášť 104,4 kg (230 lb).

15. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Naliehavé výzvy vonkajšieho sveta
vstupujú do môjho vnútorného sveta.
Nezlomná sila vôle mojej duše hovorí:
„Odíďte, odíďte!
Nemám čas sa vám venovať.“
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

15. júla 1999, 9:12. Predtým, ako 109-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (56-krát pravou, 53-krát ľavou).

16. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Vo chvíli, keď sa dotýkam
Tvojich Lotosových Nôh
láskyplne, modlitbyplne, dušeplne,
bezvýhradne a bezpodmienečne,
chalúpka môjho srdca
sa stáva väčším než najväčším
a mocnejším než najmocnejším palácom.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

16. júla 1999, 9:09. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

16. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Mám také šťastie.
Od okamihu, keď som sa narodil,
sprevádzala ma vďačnosť.
Hneď od prvého dychu môjho života
vďačnosť žila v najväčšej hĺbke môjho srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

16. júla 1999, 9:17. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

16. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nemám oči, aby som Ťa videl,
ale mám srdce, aby som cítil
Tvoju Prítomnosť vo svojom srdci.
Moja duša mi hovorí, že to je to,
čo v skutočnosti odo mňa potrebuješ a chceš.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

16. júla 1999, 9:27. Predtým, ako 107-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (52-krát pravou, 55-krát ľavou.

17. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes budem mať čistotu
vo svojich myšlienkach,
budem mať krásu vo svojich slovách
a úprimnosť vo svojich činoch.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

17. júla 1999, 8:50. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

17. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes budem čakať
oddane a bezpodmienečne,
aby som od Teba počul,
čo mám robiť,
aby som tešil len Teba
Tvojím vlastným Spôsobom.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

17. júla 1999, 8:34. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne.

17. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje oceňovanie Teba je dobré,
môj obdiv k Tebe je lepší,
moje uctievanie Teba je najlepšie,
ale moja oddanosť k Tebe
je nekonečne, nekonečne lepšia
než moje oceňovanie, môj obdiv a moje uctievanie.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

17. júla 1999, 9:08. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 31,8 kg (70 lb) jednou rukou.

17. júla 1999 (IV)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Len moja bezpodmienečná odovzdanosť
Tvojej Vôli
bude mať vždy úspech.
Všetci ostatní ma sklamú
a ja ich sklamem tiež.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

17. júla 1999, 9:39. Predtým, ako začal v sede zdvíhať lýtkami až do 408,6 kg (900 lb).

19. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje srdce bude stále snívať,
môj život sa bude stále usmievať,
moja duša bude stále sľubovať
a ja budem stále spĺňať.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

19. júla 1999, 7:21. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

19. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Požehnaj ma a môj život
ešte raz
nezlomným duchom.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

19. júla 1999, 7:35. Predtým, ako štyrikrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

19. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech je môj život životom povinnosti.
Nech je moja myseľ mysľou čistoty.
Nech je moje srdce srdcom krásy a vône.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

19. júla 1999, 7:50. Predtým, ako 109-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (55-krát pravou, 54-krát ľavou).

21. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tvoja posilňujúca Milosť ma chráni
pred ničivou tvárou nebezpečenstva.
Ponúkam Ti
modlitbyplné a dušeplné slzy
svojho vďačného srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

21. júla 1999, 8:11. Predtým, ako začal vzpierať v sede oboma rukami.

21. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tvoja prekvapujúca Milosť spôsobila,
že som vyhral preteky srdca.
Ponúkam Ti
modlitbyplné a dušeplné slzy
svojho vďačného srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

21. júla 1999, 8:20. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

21. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tvoja nekonečná Milosť ma povzbudzuje,
aby som odohnal najtmavšiu noc nevedomosti.
Ponúkam Ti
modlitbyplné a dušeplné slzy
svojho vďačného srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

21. júla 1999, 8:32. Predtým, ako 98-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (48-krát pravou, 50-krät ľavou).

22. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Keď som vo svojej duši,
jasne vidím a hlboko cítim,
že všetky ľudské bytosti
sú moji božskí bratia a sestry jednoty.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

22. júla 1999, 6:46. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

22. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Keď som vo svojom srdci,
vidím a cítim,
že všetky ľudské bytosti
sú moji praví priatelia.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

22. júla 1999, 7:12. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) až do 38,6 kg (85 lb) jednou rukou.

22. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Keď som vo svojom tele,
som úplne bezmocný,
ustavične zlyhávam.
Potápajúca sa loď môjho života
nevidí žiadny breh,
žiadny zajtrajší úsvit.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

22. júla 1999, 8:24. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 90,8 kg (200 lb) každou rukou zvlášť. Nový rekord.

23. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Už viac žiadna neašpirujúca myseľ.
Už viac žiadna pochybujúca myseľ
Už viac žiadna podozrievajúca myseľ
Už viac žiadna posudzujúca myseľ
Nikdy viac! Nikdy viac!
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

23. júla 1999, 8:39. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

23. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
To, čo som zúfalo potreboval,
teraz bezsenne a posvätne mám: tiché srdce.
A Tebe, môj Najvyšší,
ponúkam svoju bezdychú vďačnosť.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

23. júla 1999, 8:47. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

23. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Čím viac sa ponúkam ľudstvu,
tým bližšie ku mne prichádzaš
a tým viac som si istý
Tvojou Prítomnosťou v mojom srdci.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

23. júla 1999, 8:56. Predtým, ako zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou.

24. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Skutočný milovník Boha
nemusí vidieť zázraky,
aby realizoval Boha.
Nie, nie, nie!
Potrebuje iba Božiu naliehavú Milosť,
aby realizoval Boha.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

24. júla 1999, 7:56. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

24. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tí, ktorí chcú dychtivo
sledovať predvádzanie zázrakov,
buď vedome alebo nevedome
pochybujú o Božej Všadeprítomnej Moci.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

24. júla 1999, 8:06. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

24. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tí, ktorí neveria
v Svetlo Tvojho nekonečného Súcitu
a Blaženosť Tvojho nekonečného Odpustenia
ešte nedosiahli úroveň vedomia
ľudského života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

24. júla 1999, 8:34. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.

24. júla 1999 (IV)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tí, ktorí pochybujú o sebe,
sami seba mučia a sami seba ničia.
Tí, ktorí pochybujú o Bohu,
môžu spôsobiť nevýslovnú hanbu
večne súcitnej Matke Zemi.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

24. júla 1999, 9:15. Predtým, ako začal cvičiť zdvíhanie lýtkami až do 454 kg (1000 lb).

26. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tvoj Súcit je
osvietením mojej mysle.
Tvoj Súcit je
oslobodením môjho života.
Tvoj Súcit je
realizáciou Boha môjho srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

26. júla 1999, 1:31. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

26. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje modlitby, moja meditácia,
moja ašpirácia a moja oddanosť,
všetko, čo mám, a všetko, čím som,
rastie iba v záhrade
Tvojho Odpúšťajúceho Srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

26. júla 1999, 1:42. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg (250 1b) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).

26. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Požehnaj moju myseľ svetlom pokory.
Požehnaj môj život
blaženosťou trpezlivosti.
Požehnaj moje srdce
dokonalosťou uspokojenia.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

26. júla 1999, 2:00. Predtým, ako 99-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (50-krát pravou, 49-krát ľavou).

27. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Prosím, prosím,
daj mi detské srdce
plné jednoduchosti, úprimnosti
a čistoty,
aby som Ťa nasledoval,
kamkoľvek pôjdeš.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 1:08. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 90,8 kg (200 lb) každou rukou zvlášť.

27. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Prosím, prosím, nikdy mi nedovoľ,
aby som konal ako neašpirujúci človek,
ktorý sa po celý čas ponáhľa
a ponáhľa a ponáhľa
bez cieľa.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 1:22. Predtým, ako trikrát zdvihol 118 kg (260 lb) oboma rukami súčasne (spolu 236 kg).

27. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Videl som hlavu a tvár
veľkosti.
Vôbec nie som spokojný.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší,
chcem cítiť srdce a dych
dobroty,
aby som bol úplne spokojný.
Môj Najvyšší, prosím, splň mi túžbu,
ktorú už dlho prechovávam.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 1:31. Predtým, ako 102-krát zdvihol 181,6 kg (400 1b) jednou rukou (50-krát pravou, 52-krát ľavou).

27. júla 1999 (IV)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Musím meditovať a meditovať
a meditovať,
aby som osvietil svoju myseľ
alebo odvrátil katastrofy,
ktoré moja myseľ vytvára.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 1:45. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.

27. júla 1999 (V)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Čistotou zaplavené Srdce
nepozná žiadne prekážky,
nepozná noc nevedomosti.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 2:02. Predtým, ako začal v sede zdvíhanie lýtkami.

28. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech sa môj život stane kvetom šťastia
nesmierne krásnym a voňavým,
aby som Ťa uctieval vo dne v noci.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

28. júla 1999, 7:18. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.

28. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Prosím Ťa o súkromný rozhovor.
Rád by som sa od Teba dozvedel,
ako Ťa môžem tešiť
nekonečne viac.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

28. júla 1999, 7:24. Predtým, ako trikrát zdvihol 118 kg (260 lb) oboma rukami súčasne (spolu 236,1. kg).

28. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Som Ti taký vďačný,
že mi dovolíš počuť
Nektárový Hlas Tvojej všemocnej Vôle.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

28. júla 1999, 7:34. Predtým, ako 105-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (52-krát pravou, 53-krát ľavou).

30. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech božské svetlo mojej duše
prenikne úplne všetko, čo robím
vo svojom každodennom živote.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

30. júla 1999, 8:43. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 38,6 kg (85 lb).

30. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Pokiaľ mám Teba
ako svojho Priateľa, jediného Priateľa,
nemusím venovať pozornosť
nepriateľským protivníkom.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

30. júla 1999, 9:12. Predtým, ako dvakrát zdvihol 118 kg (260 lb) oboma rukami súčasne (spolu 236,1 kg).

31. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Odstráň hustý závoj nedorozumenia
medzi mnou a mojimi blízkymi.
Nedorozumenie je najvážnejšia
a najbolestnejšia skúsenosť, ktorú máme.
Preto prosím, prosím,
odstráň hustý závoj nedorozumenia.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

31. júla 1999, 8:59. Predtým, ako začal v sede zdvíhanie lýtkami až do 454 kg (1000 lb).

31. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech je môj život vytvorený
z prúdiacich sĺz môjho srdca
a vzlietajúcich úsmevov mojej duše.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

31. júla 1999, 10:05. Predtým, ako dvakrát zdvihol 118 kg (260 lb) oboma rukami súčasne (spolu 236,1 kg).

31. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nech je ochota
stálym sprievodcom mojej mysle.
Nech je dychtivosť
stálym sprievodcom môjho srdca.
Nech je odovzdanie sa Tvojej Vôli
bezsenným sprievodcom môjho života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

31. júla 1999, 10:15. Predtým, ako 103-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (51-krát pravou, 52-krát ľavou).

Poznámky editora

Tieto ranné modlitby ponúkol Sri Chinmoy počas svojho vzpierania vo svojom dome v New Yorku v júli 1999.

Preklady tejto stránky: Russian
Táto séria kníh môže byť citovaná pomocou kľúča mp-7