31. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Odstráň hustý závoj nedorozumenia
medzi mnou a mojimi blízkymi.
Nedorozumenie je najvážnejšia
a najbolestnejšia skúsenosť, ktorú máme.
Preto prosím, prosím,
odstráň hustý závoj nedorozumenia.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

31. júla 1999, 8:59. Predtým, ako začal v sede zdvíhanie lýtkami až do 454 kg (1000 lb).