30. júla 1999 (II)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Pokiaľ mám Teba

ako svojho Priateľa, jediného Priateľa,

nemusím venovať pozornosť

nepriateľským protivníkom.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

30. júla 1999, 9:12. Predtým, ako dvakrát zdvihol 118 kg (260 lb) oboma rukami súčasne (spolu 236,1 kg).

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7