27. júla 1999 (IV)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Musím meditovať a meditovať
a meditovať,
aby som osvietil svoju myseľ
alebo odvrátil katastrofy,
ktoré moja myseľ vytvára.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 1:45. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.