27. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Videl som hlavu a tvár
veľkosti.
Vôbec nie som spokojný.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší,
chcem cítiť srdce a dych
dobroty,
aby som bol úplne spokojný.
Môj Najvyšší, prosím, splň mi túžbu,
ktorú už dlho prechovávam.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 1:31. Predtým, ako 102-krát zdvihol 181,6 kg (400 1b) jednou rukou (50-krát pravou, 52-krát ľavou).

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »