27. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Prosím, prosím, nikdy mi nedovoľ,
aby som konal ako neašpirujúci človek,
ktorý sa po celý čas ponáhľa
a ponáhľa a ponáhľa
bez cieľa.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

27. júla 1999, 1:22. Predtým, ako trikrát zdvihol 118 kg (260 lb) oboma rukami súčasne (spolu 236 kg).