27. júla 1999 (IV)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Musím meditovať a meditovať

a meditovať,

aby som osvietil svoju myseľ

alebo odvrátil katastrofy,

ktoré moja myseľ vytvára.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

27. júla 1999, 1:45. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 20,4 kg (45 lb) oboma rukami súčasne.

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7