26. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Požehnaj moju myseľ svetlom pokory.
Požehnaj môj život
blaženosťou trpezlivosti.
Požehnaj moje srdce
dokonalosťou uspokojenia.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

26. júla 1999, 2:00. Predtým, ako 99-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (50-krát pravou, 49-krát ľavou).