26. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje modlitby, moja meditácia,
moja ašpirácia a moja oddanosť,
všetko, čo mám, a všetko, čím som,
rastie iba v záhrade
Tvojho Odpúšťajúceho Srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

26. júla 1999, 1:42. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg (250 1b) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).