26. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Tvoj Súcit je
osvietením mojej mysle.
Tvoj Súcit je
oslobodením môjho života.
Tvoj Súcit je
realizáciou Boha môjho srdca.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

26. júla 1999, 1:31. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.