26. júla 1999 (III)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Požehnaj moju myseľ svetlom pokory.

Požehnaj môj život

blaženosťou trpezlivosti.

Požehnaj moje srdce

dokonalosťou uspokojenia.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

26. júla 1999, 2:00. Predtým, ako 99-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (50-krát pravou, 49-krát ľavou).

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7