14. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Zaplav celý môj život
Svojím nekonečným Súcitom,
aby som dokázal zmierniť smútok
a zmenšiť utrpenie sveta.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

14. júla 1999, 6:55. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne.