13. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Samotný pohľad na Tvoje Lotosové Nohy
rozochvieva moju dušu, moje srdce,
moju myseľ, môj vitál, moje telo
a celú moju bytosť.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší

13. júla 1999, 10:00. Predtým, ako začal cvičiť úplný zdvih (zo zeme až nad hlavu) do 18,2 kg (40 lb) oboma rukami súčasne.