14. júla 1999

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Zaplav celý môj život

Svojím nekonečným Súcitom,

aby som dokázal zmierniť smútok

a zmenšiť utrpenie sveta.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

14. júla 1999, 6:55. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne.

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7