12. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Skutočne, úsmevy môjho života
sú krásne a inšpirujúce,
ale slzy môjho srdca
sú nádherné a dokonalé.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

12. júla 1999, 8:36. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.