12. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje srdce, moja viera a ja
budeme spokojní iba vtedy,
keď Ty osvietiš
našu neosvietenú myseľ.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

12. júla 1999, 8:48. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).