11. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Bol taký čas, keď som bol čiastočným
hľadajúcim Boha, milovníkom Boha
a služobníkom Boha.
Na svoju najväčšiu radosť
som sa teraz stal úplným
hľadajúcim Boha,
milovníkom Boha
a služobníkom Boha.
Môj Najvyšší, nech moja vďačnosť Tebe
zostane bezsenne a bez dychu
po celú večnosť.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

11. júla 1999, 9:32. Predtým, ako 66-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (33-krát pravou, 33-krát ľavou).