11. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Najvyšší, Ty si
môj Pán Milovaný Absolútny Najvyšší.
To je moja realizácia
a táto realizácia zostane so mnou
po celú Večnosť
zostane so mnou.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

11. júla 1999, 8:56. Predtým, ako začal vzpierať lýtkami v sede až do 408,6 kg (900 lb).