11. júla 1999 (II)

```

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

Môj Najvyšší, Ty si

môj Pán Milovaný Absolútny Najvyšší.

To je moja realizácia

a táto realizácia zostane so mnou

po celú Večnosť

zostane so mnou.

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

```

11. júla 1999, 8:56. Predtým, ako začal vzpierať lýtkami v sede až do 408,6 kg (900 lb).

From:Sri Chinmoy,Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mp_7