1. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Budem poslúchať Tvoje Oko v každej chvíli,
aby som osvietil svoju myseľ.
Budem poslúchať Tvoje Nohy v každej chvíli,
aby som oslobodil svoj život.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:27. Predtým, ako 57-krát zdvihol 159 kg (350 lb) jednou rukou (28-krát pravou, 29-krát ľavou).