1. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Žiadaš ma,
aby som neodrádzal svet a zároveň
aby som sa nedal odradiť svetom.
Žiadaš ma,
aby som povzbudzoval svet a zároveň
prijímal povzbudenie sveta.
Ak to budem robiť,
potom Ťa poteším Tvojím vlastným Spôsobom.
Môj Najvyšší, splním Tvoje výslovné Želanie.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:14. Predtým, ako trikrát zdvihol 113,5 kg oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).