1. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Nechcem byť oslepený
svojím životom úspechu.
Chcem, aby bol môj život
osvietený mojím srdcom pokroku.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

1. júla 1999, 8:07. Predtým, ako začal vzpierať v sede oboma rukami.