5. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Smútok môjho života mi hovorí,
že nedokážem urobiť nič zvláštne
tu na zemi.
Radosť môjho srdca mi hovorí,
že čokoľvek inšpirujúce,
osvecujúce a napĺňajúce
dokážem urobiť, ak to chcem.
Môj Najvyšší, môj Pane Najvyšší,
môj Milovaný Najvyšší,
hovoríš mi, že musím robiť
iba jednu vec:
musím milovať každé,
úplne každé Tvoje Stvorenie
bezvýhradne a bezpodmienečne.
Môj Najvyšší, iba Tvoje Želanie,
Tvoju Žiadosť, Tvoj Rozkaz
s radosťou a hrdo splním.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

5. júla 1999, 8:20. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »