73. Môj Otec a Syn

Ó, Najvyšší, môj Otec a Syn,
teraz, keď sme sa my dvaja zjednotili
a jeden druhého navzájom získali,
všetko je už urobené.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015